Polyfuran 35 FSKayıt süresi doldu
Platin Agro - Insektisit

ILACLARIN HAZIRLANMASI
Gerekli miktardaki ilaç az bir suyla ayrı bir kaptakarıştırılır. Yarısına kadar su doldurulmuş ve karıştırıcısı çalışmakta olanilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır.

KULLANİM ŞEKLİ
Tohum fabrikalarında yapılacak ilaçlamalarda 100 kg tohumakullanılacak miktar olan 2000 ml ilaç, 3000 ml su ile sulandırılır. Bu mahlultohum ilaçlama makinasıyla yapılan ilaçlama sonucu şekerpancarı tohumu üzerindeoldukça iyi bir kaplama sağlar. Çiftçi ilaçlamalarında ise 100 kg tohuma 2000 mlilaç 8000 ml su ile sulandırıldıktan sonra tohum karıştırma makinasında veyayere serilen plastik üzerinde tohum ile karıştırılarak iyi bir kaplamasağlanır. Mısırda yapılan tohum ilaçlamalrında 750 ml ilaç 1000 ml su ilesulandırıldıktan sonra tohum karıştırma makinasında karıştırılarak iyi birkaplama sağlanır.

KARISABILIRLIK DURUMU
Diğer tohum ilaçları ile aynı formulasyon şeklinde olmasıhalinde karışabilir.

KULLANIRKAN VE DEPOLARKEN DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR
Arılara ve kuşlara zehirlidir.
Suda yaşayan canlılara risk oluşturabileceğinden, içme suyu ve su havzalarına yakın alanlarda tavsiye edilmez.
Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
İlacı ambalajlarında kapalı olarak muhafaza ediniz.
Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulune uygun olarak imha ediniz. 

DEPOLAMA DURUMU VE DIGER BILGILER
Normal (serin ve kuru ) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Mısır0 - 00 - 060
Şeker pancarı0 - 00 - 060