Polyfuran 5 GKayıt süresi doldu
Platin Agro - Insektisit

KULLANİM ŞEKLİ
Mısır zararlılarına karşı kullanırken uygulama için bitkininboğaz doldurma ve gübreleme işlemlerinin yapıldığı zaman şeçilmelidir. Mısırbitkisi 40-50 cm boylandığında granül ilaç atan aletlerle bitkinin üzerindentatbik edilir. İlacın yapraklara ve gövde ile birleştiği noktalara iyice temasetmesine dikkat ediniz.
Şekerpancarında uygulanırken toprağın gevşek tavında venemli olması gerekir. Toprağın kuru olması halinde,uygulamadansonra ilaç toprakla iyice karıştılır. İlacın toprağın 5-10 cm derinliğineinmesini sağlayacak şekilde sulama yapılmalıdır.

KARISABILIRLIK DURUMU
Alkali ilaçlar dışında diğer ilaçlarla karışıtırılarakkullanılabilir.

KULLANIRKAN VE DEPOLARKEN DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR
Arılara ve kuşlara zehirlidir.
Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
İlacı ambalajlarında kapalı olarak muhafaza ediniz.
Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulune uygun olarak imha ediniz.
Toprakta yarılanma ömrü 2.5 haftadır. 

DEPOLAMA DURUMU VE DIGER BILGILER
Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Mısır0 - 02 - 2.560
Şeker pancarı0 - 05 - 560