Poncho FS 600Registered until: 2021 M08 5
BAYER - Insektisit
8387

Özellikler
-Tohumun etrafında oluşturduğu alan ile hedeflenen noktada sistemik etkili.
-Düşük dozuyla çevreci.
-Profesyonel tohum uygulaması için ideal.
Yukarıda bir ünite tohuma (50000 adet tohum =1 torba) verilen uygulama dozları büyük veya küçük daneli tüm mısır çeşitlerinde uygulanabilir. Ancak 100 kg tohuma uygulama yapılacaksa bir ünite ağırlığı üzerinden 100 kg tohuma düşecek doz hesaplanmalıdır.
Mısırda bir ünite ağırlığı (torba ağırlığı) 9-23 kg arasında değişebilmektedir. Yukarıda verilen ünite dozları ünite ağırlığı 16 kg olan çeşitler için hesaplandığında yaklaşık sırasıyla 525 ml/100 kg ve 788 ml/100 kg tohum dozuna tekabül etmektedir. İlaçlamalar profesyonel tohum ilaçlama makineleriyle yapılmalıdır. Bu durumda bir ünite için yaklaşık 240 ml ilaçlı su (100 kg tohum için 1500 ml ilaçlı su) yeterlidir.
İyi bir kaplama için her durumda ilaçlama öncesi kalibrasyon yapılmalıdır. İlaçlama sonrası tohumların kuruduğuna emin olduktan sonra torbalamanın yapılmasına dikkat edilmelidir. İyice kurumadan torbalanan tohumlarda yüksek nem çimlenmenin düşmesine neden olabilir.

Dikkat: İlaçlamanın homojen olması ve her tohuma uygun dozun düşmesi için ilaçlanacak tohumun gravitasyonunun yapılmış olması, toz ve diğer partiküllerden temizlenmiş olması gerekir. Ekim sırasında pnömatik mibzerlerde basınçla oluşan tozun da havaya doğru değil, yere veya toprağa doğru yönlendirilmesi; tozla birlikte ayrışan bir miktar aktif maddenin çevreye yayılmasını engelleyecek ve muhtemel olumsuz etkilerini en aza indirecektir.

Direnç İle İlgili Bilgi
Poncho FS 600 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 4A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Poncho’nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 4A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. Kloronikotiniller / Neonikotinoitlere karşı olası direnç gelişimini önlemek için, imidacloprid veya aynı kimyasal sınıftaki diğer bileşiklerle henüz ilaçlanmış bitkilerde, clothianidin uygulaması önerilmez. Klothianidin
tohum ilacı olarak kullanıldığında, aynı kimyasal sınıftaki aktif maddelerde tekrar eden yeşil aksam ilaçlamaları uygulanmamalıdır.

Karışabilirlik Durumu
Pomarsol Forte ile karıştırılabilir. Karışımlar ve çeşidinize en uygun doz konusunda tereddüt etmeniz halinde firmamıza danışınız.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Mısır0 - 00 - 0-