RenoveRegistered until: 2024 M10 17
Safa Tarim - Herbisit
9871

Özellikleri
Renove, uygulandığı alanda bulunan bitkilerin yeşil aksamları tarafından alınarak bitkinin fotosentez yapmasını engellemek suretiyle etkili olan total herbisittir.
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli olan ilaç az su ile başka bir kapta bulamaç haline getirilir ve depoya ilave edilir. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak geri kalan su ilave edilir.
Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir.

RENOVE, çıkış sonrası uygulanan total bir herbisittir. Bu nedenle uygulama esnasında kültür bitkilerine temas etmemesine azami özen gösterilmelidir. Rüzgârlı havalarda ilaçlama yapılmamalıdır.
Hazırlanan ilaçlı mahlûl, yabancı otların üzerine püskürtülür. En iyi sonuç, yabancı otların aktif olarak büyüdükleri dönemde ilaçlama yapılarak elde edilir. 
Diğer ilaçlar ile karıştırılarak kullanılmasına gerek yoktur.