Agrobase Turkey
Rosesly Registration expired
Pileryum Tarım - Fungicide

ÖZELLİKLER:
Şekerpancarı,buğday,turunçgiller,Antep fıstığı ve karpuzda kullanılan geniş spektrumlu sistemik bir fungusittir. 

ETKİ ŞEKLİ:
ROSESYL ilacında bulunan propiconazole ve difenoconazole aktif maddeleri bitkinin yeşil aksamından bünyeye alınır ve fungal etmenlerle bitkiye girişi(penetrasyon) ve haustorya teşekkülü sırasında müdehale eder.Her iki aktif madde hücre çeperlerinde siterol biyosentezini engelleyerek fungal etmenlerin gelişimini önler. 

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.Ayrı bir kapta ön karışım haline getirilen ilaç aletin deposuna aktarılır.Daha sonra aletin karıştırıcısı çalıştırılarak depo su ile tamamlanır.Çok beklemeden uygun zamanda ilaçlamaya geçilir. 

KULLANMA ŞEKLİ :
Şekerpancarı:İlaçlama hastalık henüz çıkmadan koruyucu olarak yapılmalı,gerektiğinde 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Buğday:Hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalı,gerektiğinde 21-28 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Turunçgiller: İlaçlamalara sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Antep fıstığı: Birinci ilaçlama çiçek dökümünden sonra döllenemeyi izleyen meyvelerin buğday tanesi kadar olduğu dönemde yapılır.Hastalık için uygun enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece 15 gün aralıklarla ikinci ve diğer ilaçlamalar yapılır.

Karpuz: İlaçlamaya ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır.15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Pek çok zirai mücadele ilacı ile karışabilir.Ancak geniş çapta bir karışım yapmadan önce fiziksel karışımın mümkün olup olmadığı,ufak çapta yapılan bir karışımla gözlenmelidir. 

ÇEVREYE ETKİSİ :
Arılara zehirlidir.Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
Balıklar için zehirlidir,  Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız. 

ANTİDOTU  :
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Effective
Crops
Sugar beets
BBCH
0 - 0
Registred norm
30 - 30
Preharvest Interval
21
Crops
Spring wheat
BBCH
0 - 0
Registred norm
40 - 50
Preharvest Interval
21
Crops
Citrus
BBCH
0 - 0
Registred norm
0 - 0
Preharvest Interval
21
Crops
Pistachios
BBCH
0 - 0
Registred norm
0 - 0
Preharvest Interval
21
Crops
Watermelon
BBCH
0 - 0
Registred norm
50 - 50
Preharvest Interval
21