Sanomyl 20 SLRegistered until: 2021 M06 20
Agrobest - Insektisit
5549

GENEL BİLGİLER
Bal arılarına , kuşlara ve balıklara  ve diğer yabani hayvanlara zehirlidir.
-  Bitkilerin çiçeklenme sırasında arılar aktif olduklarından bu devrede kullanmayın.
-  Akarsulara, göllere ve herhangi bir sulama sistemine bulaştırmayınız.
-  Boş ambalajı tekrar kullanmayın, gömün ya da  usulüne uygun imha edin.
-  İlacı karıştırırken , tanka koyarken, uygulama yaparken veya başka bir şekilde kullanırken ilaç buhar ve sisine karşı korunmak için koruyucu elbise , gözlük ve maske kulanın. Her gün temiz elbise giyin .
-  Kullandıktan sonra , yemek yemeden ve sigara içmeden önce vücudun ilaç ile temas eden yerlerini yıkayın.
-  Uygulama sırasında ve bulaşma tehlikesi olduğunda hayvanları ve korumasız insanları uygulama sahasından uzak tutun.

METHOMYL:
Kontak ve mide etkili  sistemik insektisit ve akarisit.
Kolinesteraz inhibitörü. 
İlacı hazırlamadan önce ilaçlama aletinin temiz olduğundan emin olunuz. İlaçlama tankını ¼ veya ½ ye kadar su ile doldurun. Sanomyl 20 SLyi  ayrı bir kapta az miktarda su içinde karıştırıp bu karışımı ilaçlama aleti tankına koyunuz. Daha sonra tankı su ile doldurunuz. Mekanik veya hidrolik karıştırıcılarla iyice karıştırın. Havalı karıştırıcılar kullanılmaz. Hazırlanan ilacı hemen kullanınız.
Pamuk bitkisi susuzluktan dolayı pörsümüş iken Sanomyl 20 SL ilaçlamalarından sonra bir miktar kızarma görülebilir. Kızarıklığa mani olmak için pamuk bitkisi pörsümüş iken ilaçlama yapılmaması tavsiye edilir. Düşük dozlarda Sanomyl 20 SL herhangi bir renk değişikliğine sebep olmaz ve böylece mevsim boyunca birçok defa kullanılabilir.  Sanomyl 20 SL pamuğun bütün büyüme devrelerinde kullanılabilir, fakat mevsim sonunda pamuğun olgunlaşmasından dolayı daha fazla kızarıklık görülebilir. Daima tavsiye edilen dozlarda kullanın. Dünyada yapılan bir çok denemelere göre 7-15 gün aralıklarla yapılan ilaçlama neticesinde oluşan kızarıklık masülü azaltmaz. Laboratuar ve tarla denemeleri Sanomyl 20 SL’nin Yeşil kurt yumurtalarına karşı ovisit (yumurta öldürücü) etkisi olduğunu göstermiştir.
İlaçlamaya başlamadan önce bir dekar alanı ilaçlamak için gerekli olan su miktarını tesbit etmek için bir kalibrasyon yapılmalı, daha sonra ilaçlama yapılacak alan için tesbit edilmiş gerekli miktardaki su, gerekli miktarda ilaç ile karıştırılmalı ve bitkilerin her tarafı ıslatılacak şekilde ilaçlama gerçekleştirilmelidir.
Bir sezonda aynı aynı yerde Sanomyl 20 SL ile 3 ten fazla ilaçlama yapmayınız.
Aynı yerde aynı etki mekanizmasına sahip insektisitler üst üste ve uzun yıllar boyunca kullanıldığında bazı zararlı türlerinin dayanıklılık kazandığı ve o bölgede hakim hale geldiği görülebilir. Sonuçta ilaçların tavsiye edilen dozları ile bu zararlılara karşı yeterli etki sağlanamaz. Başka etki mekanizmasına sahip insektisitlerin dönüşümlü olarak kullanılması veya bu tür ilaçlarla tank karışımı yapılması zararlıların dayanıklılık kazanmasını geciktirir veya engeller
Sanomyl 20 SL  yüksek asit ve kireç , bordo bulamacı gibi alkali olanlar dışında  bir çok zirai mücadele ilaçları ile karışabilir. Ancak geniş çaptaki bir karışım yapmadan önce fiziksel karışımın mümkün olup olmadığı, ayrıca karışımın kullanılacak bitkiye karşı güvenliliği küçük çapta bir karışımla denenmelidir. Karışım hazırlanırken önce Sanomyl 20 SL  ilaçlama tankına konulmalıdır.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Pamuk0 - 0350 - 3507
Tütün0 - 00 - 021
Şerbetçiotu0 - 0200 - 20014