Scorpion 250 ECRegistered until: 2024 M04 7
Safa Tarim - Fungisit
4628

Özellikleri
Scorpion 250 EC; Elma ve Armutta karaleke mücadelesinde meyve ve yapraklar üzerinde koruyucu ve tedavi edici özelliğe sahiptir. Mantar gelişimini daha erken dönemde önlediğinden, hastalık çıkışına meydan vermez. Bu sebeple karaleke mücadelesinde, hastalık belirtileri görülmeden, koruyucu ilaçlama şeklinde yapılması tavsiye edilir.
Scorpion 250 EC; Lokal sistemik ve Translaminar özelliğe sahip olup, ilaçlamayı takip eden 2 saat içerisinde bitki bünyesine dahil olur, yaprağın her tarafına taşınır.
Önce gerekli miktar ilaç az miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılarak bulamaç haline getirilir. İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.  Bulamaç haline getirilen karışım aletin yarım doldurulmuş deposuna karıştırma düzeni çalıştırılarak yavaş yavaş konulur. Sonra karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamen doldurulur. Uygulama esnasında aletin karıştırma aparatı çalışır durumda olmalıdır.
İlaçlama, meyvede tazyikli motorlu pülverizatörler ile ağacın her tarafını ıslatacak şekilde yapılmalıdır. Ancak ilacın yapraklardan yıkanarak uzaklaşmasına müsaade edilmemelidir.

İLAÇLAMA ZAMANI:
Elmada Karaleke Mücadelesinde:
1. İlaçlama: Tomurcukların kabardığı devre (çiçek gözleri kabardığında),
2. İlaçlama: Pembe tomurcuk devresi. (Çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),
3. İlaçlama: Çiçek taç yapraklarının % 70-80’i döküldüğünde,
4. ve diğer ilaçlamalar: Hava koşullarına ve hastalığın yoğunluğuna göre 10-14 gün aralıklarla yapılır.

Armutta Karaleke Mücadelesinde:
1. İlaçlama: Çiçek tomurcukları patlamak üzere iken,
2. İlaçlama: Beyaz rozet devresinde,
3. İlaçlama: Çiçek taç yapraklarının % 80-90’ı dökülünce,
4. ve diğer ilaçlamalar: 3. ilaçlamadan sonra havalar yağışlı giderse haftada bir, yağışsız giderse 12-13 günde bir yapılmalıdır. İlaçlama sayısı, yağış durumuna ve hastalığın durumuna bağlı olarak yapılır.

Şeker Pancarında Yaprak Leke Hastalığı: Yaprakların % 5 ‘inde birer Cercospora lekesi görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve hasattan 3-4 hafta öncesine kadar 15-20 gün arayla tekrarlanır.

Şeker Pancarında Külleme: İlk külleme belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hasattan 3-4 hafta öncesine kadar 15-20 gün arayla tekrarlanır.
SCORPİON 250 EC, kendinden önce uygulanan veya tank karışımı olarak kullanıldığı ilaçlardan etkilenmez. İhtiyaç halinde diğer ilaçlar ile fiziksel karışabilirlik durumu sözkonusu ilaca az miktarda SCORPİON 250 EC ilave edilmek suretiyle kontrol edilebilir. 

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Armut0 - 00 - 014
Elma ağacı0 - 00 - 014
Şeker pancarı0 - 020 - 3014