Select SuperRegistered until: 2025 M10 12
Cansa Kimya - Herbisit
3841

ÖZELLİKLERİ:
Cyclohexene oxime grubundan (Cyclohexanedione - DIM grubu olarak da isimlendirilir) ve ACCase engelleyicisi olarak çalışan, geniş yapraklı kültür bitkilerinde sorun olan dar yapraklı(Graminae=Buğdaygiller) yabancı otlara karşı kullanılan seçici ve sistemik bir herbisittir. Yabancı otların çıkışından sonra (post-em) kullanlır. Bitki içerisine nüfuz etme kabiliyeti ve bitki içindeki hareketi çok hızlıdır. Uygulamadan 1 saat geçtikten sonra meydana gelen yağışlardan etkilenmez. Kanyaş (Sorghum halepense), Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon) gibi çok yıllık yabancı otların rizom, stolon gibi toprak altı organlarına taşınarak toprak altı organlarını da öldürür ve böylece yeniden sürmelerini engeller. Bu türlerle mücadelede başarı için, uygulama öncesi ve sonrasında bir süre (en az 15 gün) toprak işlemesi yapılmamalıdır. Ayrıca, toprak altında kalan(uygulama sırasında sürmemiş olanlar) kök parçalarından uygulama sonrası süren yabancı 
otlar için yeniden uygulama yapmak gerekebilir. Topraktan etkisi yoktur. Uygulama sırasında yabancı otların ve kültür bitkisinin aktif olarak büyüyor olması ve stres koşulları(Don, soğuk, aşırı sulama, kuraklık vb) altında olmaması gerekir. FOP grubu herbisitlere karşı direnç geliştirmiş populasyonlar üzerinde etkilidir. Topalak (Cyperus spp.) türleri üzerinde etkisizdir.

Uygulama Zamanı:
Select Super çıkış sonrası, yabancıotların genç ve aktif büyüme dönemlerinde (2-6 yaprak) kullanılmalıdır. Kültür bitkisi ve yabancıotların kuraklık, soğuk v.b. nedenlerle stres altında bulunduğu koşullarda uygulama yapılmamalı, stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir.

KARIŞABİLİRLİĞİ:
Select Super, pamukta geniş yapraklı y.otlara karşı etkili olan Staple ile birlikte karıştırılarak kullanılmamalıdır. Staple uygulaması 
Select Super uygulamasını takiben ve en az 1 gün geçtikten sonra yapılmalıdır. Bulunabilirse en az %80 mineral yağ veya 
bitkisel yağ + en az %15 emülgatör içeren yayıcı –yapıştırıcılarla birlikte kullanılması tavsive edilir. Bu özelliklere uymayan 
yayıcı-yapıştırıcı maddelerle karıştırılmamalıdır. Lambda-Cyhalothrin ve esfenvalerate içeren insektisitlerle birlikte kullanılabilir.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Domates0 - 060 - 8030
Mercimek0 - 070 - 8060
Pamuk0 - 075 - 12560
Soğan0 - 060 - 6040
Şeker pancarı0 - 060 - 8061