Superol EW 50Registered until: 2025 M12 23
Doğal Tarım - Fungisit
8135

Özellikler: Sistemik özellikte koruyucu,tedavi edici ve yok edici etkili bir fungisittir

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda bitki koruma ürünü ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. Uygulamalar yapılırken iyi bir kaplama ilaçlama yapmaya ve bitkinin her tarafına iyice ürünün uygulanmasına özen gösterilmelidir. Uygulamalar rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Bağda külleme: 1. uygulama sürgünler 25-30 cm uzunlukta olunca, 2. uygulama çiçek taç yapraklan dökülünce (korukların saçma tanesi iriliğini aldığı dönem), 3. ve diğer uygulamalara meteorolojik koşullara ve hastalığın gelişme durumuna göre devam edilir. Tanelere ben düşünce uygulamaya son verilir.

Tütünde külleme: İlk külleme lekeleri görülür görülmez uygulamaya başlanır.

Domateste külleme: İlk külleme lekeleri görülür görülmez uygulamaya başlanır.

Gülde külleme: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde (yaprak ve tomurcuk oluşumu başlangıcında) uygulamaya başlanır.

DİRENÇ YÖNETİMİ:
SUPEROL EW 50 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup Gl,3 olarak sınıflandırılan bir Fungisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SUPEROL EW 50’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiğini durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup Gl,3 harici) bitki konuna ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
SUPEROL EW 50; bakır oksiklorür, propineb, cymoxanil + mancozeb etkili maddelerini içeren fungisitler ve cyfluthrin etkili maddesini içeren insektisitlerle karışabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

ÇEVREYE ETKİSİ:
Balıklara zehirlidir, akarsulara bulaştırmayınız.

ANTİDOT:
Özel bir antidotu yoktur, semptomatik tedavi uygulanır.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Bağ0 - 00 - 021
Domates0 - 00 - 07
Tütün0 - 00 - 021