Bağ küllemesi
Uncinula necator

Tanımı :
Bağlarımızda zarar yapan en önemli hastalıklardan biride bağ küllemesidir. Hastalık kışı tomurcuk pulları arasında ve çubuklarda misel halinde geçirir. Hastalık etmeni özelliği gereği kurak iklim bağlarında hemen her yıl ortaya çıkar. Hastalığın en iyi gelişme gösterdiği sıcaklıklar 20-27?ºC?dir. Hastalığın gelişmesi 35ºC de durur, 40ºC de ölür.

Yaşayış :
Yaprakların alt ve üst yüzeylerinde kül serpilmiş gibi kirli beyaz renkte lekeler meydana getirir. Yapraklar kalınlaşır, kıvrılır, buruşur ve sonrada kurur. Hastalık nedeniyle çiçek, sülük ve salkım sapları da beyaz ve tozlu bir görünüm alarak dökülür. Salkımda hastalığa erken yakalanan daneler küçük kalır. Olgunlaşmadan önce danelerin çatlayarak çekirdeklerin dışarı fırladıkları görülür.

Hastalık Belirtileri :
Sürgünlerin uzamaya başladığı ilk andan itibaren faaliyete başlar ve tüm yeşil aksam üzerinde belirtiler gösterir. Yaprak, sürgün, çiçek ve taneler ilk olarak gri renkli kül serpilmiş gibi tozlu bir hal alır. Bunlar zamanla şiddetini arttırarak siyahlaşır ve yapraklarda kıvrılmalara, tanelerde ise çatlayıp çürümelere ve tüm salkımın deforme olmasına yol açar. Bu hastalık önemli ölçüde ürün kayıplarına neden olur.

Hastalıkla Mücadele:
Kültürel önlemler
Budama artıkları bağdan uzaklaştırılmalı.
Toprak işleme iyi yapılmalı.(Derin sürüm)
Yaprak alma işlemleri dikkatli yapılmalı ve iyi bir havalandırma sağlanmalı.

Kimyasal Mücadele
1. İlaçlama sürgünler 20-25cm olduğunda,
2. İlaçlama çiçek sonrası,
3.ilaçlama koruk dönemi,
4. ve diğer ilaçlamalar hastalık belirtileri, hava şartları ve kullanılan ilaçların etki sürelerine göre uygun zamanlarda yapılır.