Talent 240 ECRegistered until: 2025 M04 6
Safa Tarim - Herbisit
7647

Özellikleri
Talent 240 EC, geniş yapraklı kültür bitkilerinde çıkış sonrası olmak üzere, yabancı otların genç dönemlerinde yıllık ve çok yıllık çimensi yabancı otlarla kendigelen (buğday-arpa) kültür bitkilerine karşı kullanılan seçici ve sistemik bir ilaçtır.
Uygulamadan sonra, yapraklar tarafından derhal bünyeye alınır. Bitki içinde hareket ederek köklere kadar taşınır.
- İlaç ve yayıcı yapıştırıcı önce ayrı bir kapta bir miktar su ile sulandırılır. Aletin deposu yarıya kadar su ile doldurulup karıştırıcısını çalıştırarak hazırladığımız ilaçlı mahlûlü içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız.
- İyi bir kaplama ilaçlama yapacak şekilde yeterli su kullanınız. Bunun için de ilaçlamaya geçmeden  önce aletinizle kalibrasyon yapınız. Dekara 20-40 Litre su kullanınız.
- Çok yıllık otlarda sürme olması halinde, ikinci bir ilaçlama yapılabilir.
- İlaçlamadan 7 gün önce ve sonra herhangi bir toprak işlemesi yapılmamalıdır.
- Bir saat içerisinde yağmur yağma ihtimali varsa, ilaçlama ertelenmelidir.
- Sulama yapılan alanlarda ilaçlama işlemi, sulamadan 4-5 gün sonra yapılmalıdır.
- İlaçlamalarda yelpaze tipi meme kullanılması tavsiye edilir.
Talent 240 EC, çıkış sonrası, yabancı otların genç ve aktif büyüme dönemlerinde (2-6 yaprak) kullanılmalıdır. Kültür bitkisi ve yabancı otların kuraklık, soğuk v.b. nedenlerle stres altında bulunduğu koşullarda uygulama yapılmamalı, stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir. 
Talent 240 EC, pamukta geniş yapraklı y.otlara karşı etkili olan Pyrithiobac-sodium terkipli ilaçlarla birlikte karıştırılarak kullanılmamalıdır. Pyrithiobac-sodium terkipli ilaçların uygulaması TALENT uygulamasını takiben ve en az 1 gün geçtikten sonra yapılmalıdır. Lambda-Cyhalothrin ve Esfenvalerate içeren insektisitlerle; Phenmedipham, Desmedipham ve Bentazone içeren yabancı ot ilaçları ile birlikte kullanılabilir.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Fasulye0 - 040 - 5056
Kimyon0 - 030 - 3056
Mercimek0 - 040 - 5056
Soya fasulyesi0 - 040 - 5056
Soğan0 - 040 - 5056
Şeker pancarı0 - 040 - 5056