Taçli köpek kuyruğu
Cynosorus cristatus

Botanik Özellikleri
Az çok sık bir demet halinde gelişir. Dik ve yarı yatık formları vardır. Sapların boyu iklim ve toprak koşullarına Gore büyük değişiklikler gösterir. 40 cm'den 1.5 metreye kadar yükselebilir. Sapın dibindeki 1­2 boğum genellikle çok kısa, şişkin veya yumru şeklinde olur.

Çiçek Durumu
Sık silindir şeklinde başağa benzer görünüşte başağımsı salkımdır.
Kök sistemi oldukça yüzlek ve saçak şeklindedir. Bitki kökleri bir çim kapağı oluşturacak durumda değildir.
Yapraklar, tüysüz ve bol miktardadır