Базично гниене - паразитно полягане
Pseudocercosporella herpotrichoides

Паразитното полягане е най-опасното заболяване сред базичните гниенета по житните култури. То е широко разпространено и то на най-плодородните почви, отличава се с голяма вредоносност и широк кръг от гостоприемници.

Симптоми
Най-типично е полягането на житата в следствие частичното или пълно загниване в основата на стъблата. Посевът поляга разбъркано, като нападнатите растения са разположени поединично или на огнища. След по-силни ветрове, придружени с валежи, полягането обхваща цялата площ. Обикновено след вретененето или при изкласяването в основата на стъблата се появяват ясно очертани продълговати, сиви до жълтокафяви петна с по-тъмна централна част. Не така ярко изразени са симптомите през есента или рано през пролетта.

Борба
Борбата с фунгициди се извежда при степен на нападение до края на братенето – 10% за главните стъбла и 50