Брашнеста мана по ябълки
Podosphaera leucotricha

Брашнестата мана по ябълките е повсеместно разпространена и е важен проблем при отглеждането, особено за силно чувствителните ябълкови сортове. Напада най-вече едногодишните леторасти, където може да се развие по цветовете, листата, младия завръз и самия летораст. Тя се проявява като отделни локални заразявания или като дифузни нападения на паразита, обхващащи всички части.

Симптоми
Първата проява на локално заразяване върху листата е появата на дребно, закръглено, сивобяло петънце, най-често от долната страна на листа, което спира нарастването на му и той се деформира и нагърчва. Петното бързо се разраства и обхваща целия лист, който се покрива със сивобял спорообразуващ налеп. При чувствителните сортове мицелът на гъбата преминава по листната дръжка до развиващата се в основата и пъпка и там остава да зимува. Всички новообразувани части от дифузно заразената пъпка показват признаци на брашнеста мана. Листенцата са по-тесни, извити дъговидно и покрити с налеп. Леторастите покарали от заразени пъпки са обхванати изцяло от мицела на гъбата, покриват се с плесенов налеп, имат скъсени междувъзлия и загиват откъм върха.

Признаците на болестта върху цветовете са най-добре изразени върху чешечните листенца, които са сивозелени, разкривени, сбръчкани и покрити със сивобял брашнест налеп. От заразените цветове не се развиват плодове.

Борба
Чрез фитосанитарни мерки, състоящи се в резитба за отстраняване на системно заразените клонки, се намалява натиска от презимувалия патоген. Химичната борба е насочена към опазване на листата, леторастите и плодовете от заразяване. При силно чувствителните сортове се провеждат пръскания в интервал от 8 до 12 дни в зависимост от последействието на използвания фунгицид и динамиката в растежа на дърветата.