Фузариум
Fusarium spp.

Болестта се развива силно при мoнокултурно отглеждане на житните култури, при продължително влажно и хладно време. Проявява се в три основни форми – загниване на кълновете, загиване на базалната част на растенията (базално гниене) и повреди по класовете. Причинява се от комплекс от фитопатогенни гъби от род Fusarium, като най-често разпространение има видът F. graminearum.

Симптоми
Първите симптоми се наблюдават най-често през есента - кафяво напетняване по кълновете водещо до ранно загниване. Базалното гниене се развива най-често в периода на братене. В основата на стъблата, отначало по влагалищата, а впоследствие и по самите стъбла се откриват неправилни кафяви петна и тъмни ивичести напетнявания, които преливат в здравата тъкан. Основата на стъблото и горните части на корена прогресивно загиват. При влажно време петната често се покриват с розов налеп. Некрозата прониква дълбоко в тъканите, а вътрешността на стъблото се изпълва с розов налеп. Силно нападнатите растения се пречупват или загиват. При нападение по класовете отделни класчета или по-големи участъци от класа побеляват, а при влажно и хладно време се покриват с бледорозов до червеникавокафяв налеп. Образуваното зърно е спаружено и недохранено, а хляб произведен от такова зърно предизвиква хронични отравяния и тежки заболявания по хора и животни.

Борба
За да се предпази културата от заразяване е необходимо спазване на 3-4 годишно сеитбообращение с култури, които имат фитосанитарни свойства. При съществуващи условия за развитие на болестта по класа е необходимо химическо третиране..