Agrobase Croatia
Atomarija
Atomaria linearis

Mali okrugli izjedeni otvori na stabljikama klica koji mogu poslužiti kao ulaz za gljivične uzročnike. Jako oštećene klice izumiru, tako da je polje rupičasto. Pri vlažnom vremenu dolazi do nadzemne rupičaste korozije na supkama i pridankovim listovima mladih repa.
Znatno segmentirane ličinke su dugačke otprilike 3 mm, bijele boje i s dlačicama. Kukci su dugački samo oko 1 mm, na početku svijetlosmeđe, a kasnije tamnosmeđe boje i imaju ticala zadebljana u obliku batka.