Poncho FS 600 RotRegistered until: 2022 M10 5
BAYER - Insecticide
UP/I-320-20/08-01/420

Insekticid za tretiranje sjemena šećerne repe.

Šećerna repa
atomarija
Primjena: U količini 0,025 - 0,1 l sredstva po sjetvenoj jedinici (SJ = 100.000 sjemenki). Samo za profesionalnu primjenu. Tretiranje sjemena smiju obavljati samo tvrtke ovlaštene za tu djelatnost. Tretiranje sjemena smije se obavljati samo odgovarajućim uređajima za tretiranje sjemena koji moraju raditi na temelju najboljih dostupnih tehnika kako bi se smanjila mogućnost otprašivanja tijekom primjene na sjeme, skladištenja, prijevoza i sjetve. Prilikom dorade sjemena moraju se koristiti polimeri i ljepila koji omogućuju bolje prianjanje sredstva na sjeme, osim ako ih sredstvo već ne sadrži, u svrhu smanjenja otprašivanja. Sjeme već tretirano sredstvom ne smije se ponovno tretirati istim ili drugim sredstvom. Veliki pogoni za doradu sjemena moraju pročišćavati otpadne vode ili imati odgovarajuće spremnike. Tretirano sjeme ne smije se koristiti za hranu ljudi, životinja i industrijsku preradu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije:
Na ambalažu s tretiranim sjemenom treba navesti sljedeću napomenu:
UPOZORENJE: Sjeme je tretirano s aktivnom tvari klotianidin iz skupine neonikotinoida. Opasno za pčele. Prilikom sjetve tretiranog sjemena moraju se koristiti odgovarajuće sijačice koje omogućuju visoki stupanj inkorporacije u tlo, smanjuju na najmanju mjeru prosipanje i širenje prašine. Pneumatske sijačice s podtlakom moraju imati nadogradnju (gibljive cijevi koje smanjuju struju zraka i približavaju otpadne čestice tlu) za sjetvu sjemena tretiranog s klotianidinom. Prilikom sjetve koristiti filtre koji se stavljaju na izlaz iz turbine uređaja za sjetvu, pročišćuju zrak koji izlazi te hvataju prašinu u zraku. Tretirano sjeme se ne smije sijati po jakom vjetru. Potrebno je upozoriti pčelare kada se obavlja sjetva tretiranim sjemenom o potrebi premještanja košnica ili zatvaranja pčela. Tretirano sjeme preporučuje se sijati kada je temperatura zraka niža od 12 °C. Sjeme tretirano sredstvom PONCHO FS 600 ROT ne smije se sijati u kraškim područjima te na laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Tretirano sjeme i njegove ostatke, kao što su smrvljeno zrno i prašina ne smiju dospjeti u vode. Zbog zaštite ptica i divljih vrsta sisavaca tretirano sjeme mora se u potpunosti unijeti (inkorporirati) u tlo, uključujući i krajnje redove. Tretirano sjeme ne ostavljati na površini tla. Rasuto sjeme treba odmah pokupiti i ukloniti.

CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Sugar beets0 - 00.025 - 0.1-