Dursban E-48Registered until: 2023 M12 31
Dow AgroSciences - Insecticide
UP/I-320-20/97-01/228

Dursban E-48 jekontaktno-želučani orgaofosforni insekticid namjenjen suzbijanju štetnika u voćarstvu i ratarstvu te ličinki štetnika u tlu.

Primjena
DURSBAN E-48 jekontaktno-želučani orgaofosforni insekticid namijenjen za suzbijanje štetnih kukaca u:
-voćarstvu: 
-lisnih uši, dudovca, gubara i kruškine lisne buhe u koncentraciji 0,1 - 0,15 % (10 - 15 ml u 10 l vode)
-ratarstvu
-lisnih uši u konc. od 0,1 - 0,15 % (10 - 15 ml u 10 l vode)
-krumpirove zlatice, atomarije, žitnih stjenica i lisnih sovica u količini 2 l/ha uz utrošak vode od 400 - 600 l/ha (200 ml u 40 - 60 l vode na 1.000 m²)
duhanu
-sovica pozemljuša i zelene breskvine uši u koncentraciji 0,15 % (15 ml u 10 l vode)
ličinki štetnika u tlu
-žičnjaka, grčica hrušta, rovca i sovica u ratarskim usjevima, krumpiru i povrću u količini 6 - 8 l/ha (60 - 80 ml na 100 m²) prskanjem cijele površine ili 2 - 3 l/ha (20 - 30 ml na 100 m2) prskanjem u trake. Obvezno se mora unijeti u tlo-inkorporirati. Prskanje cijele površine širom, preporuča se samo kod jakih napada štetnika u tlu.

Ograničenja
Na istoj površini koristi se najviše dava puta godišnje kod folijarne primjene i samo jedamput kod tretiranja tla.
Zbog opasnosti za pčele ne smije se tretirati u cvatnji, uključujući i korove u cvatnji, izuzev krumpira.
Ne smije se koristiti na sitnom bobočastom i jagodičastom voću.
Ne smije se koristiti u korijenastom povrču i mladom krumpiru.

CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Headed cabbage0 - 00 - 042
Onions0 - 00 - 063
Potatoes0 - 02 - 291
Sugar beets0 - 00 - 028
Tobacco0 - 00 - 0-