Croatia

crna repina (bobova uš)

Aphis fabae

Ova uš prezimi na kao zimsko jaje na grmu (lat. Evonymus europea) ili rijeđe na (lat. Viburnum opulus). Na zimskom domaćinu iz jaja izlazi uš osnivačica koja razvija 3 - 4 bekrilna pokoljena. Krilata pokoljena se sele na ljetbog domaćina sredinom travnja odnosno kad temperatura zraka dosegne 15°C. Ova uš ima veliki potencijal razmožavanja (u povoljnim uvjetima razvoj jednog pokoljena traje 10 - 12 dana) te tokom godine ima 13 - 19 pokoljenja. Veća relativna vlaga zraka te temperature od 20 - 24°C najpovoljnije su za razvoj ovog štetnika. Na zimskog domćina u pravilu se vraća u rujnu, gdje ženka odlaže zimsko jaje. Direktne štete nanosi bodenjem i sisanjem sokova na lišću i stabljikama. Prenošenje virusa su indirektne štete ušiju.