Grčice hrušta
Melolontinae

Hrušt ima duguljasto, oblo tijelo. Prednji dio tijela je crn, a pokrilje smeđe do crvenkaste boje. Živi na otvorenim terenima, pretežno na rubovima šuma ili u parkovima. Danju se zadržava u krošnjama drveća, a u sumrak postaje aktivan.
Ličinke hrušta žive pod zemljom gdje se u prvoj godini hrane truleži, a u drugoj i trećoj odgrizaju korijenje biljkama zbog čega su vrlo štetne. U četvrtoj godini ličinka se preobrazi u odraslog kukca. Odrasli kukci su također štetni jer se hrane lišćem bjelogoričnog drveća, najčešće hrastovog, te mogu napraviti velike štete