Gaucho FS 600 RotRegistered until: 2023 M12 31
BAYER - Insecticide
UP/I-320-20/99-01/1

Krumpir
krumpirova zlatica
Primjena: Tretiranje gomolja u količini 20-40 ml preparata/100 kg gomolja kod sadnje krumpira s automatskim i poluautomatskim sadilicama uz utrošak vode 80-300 l/ha ovisno o tipu prskalice ili prskanjem u brazde neposredno pred sadnju krumpira u dozi 0,6 l/ha uz utrošak 300 l/ha vode.
Dodatne informacije: Tretirani gomolji ne smiju se koristiti za ishranu životinja, riba i ljudi. Ukupni utrošak aktivne tvari imidakloprida tretiranjem gomolja kao i prskanjem u brazde neposredno pred sadnju ne smije prijeći 350 g aktivne tvari po hektaru. Da se osiguraju ostaci ispod MDK, tj. ako se troši više od 1400 kg sjemenskih gomolja najvišu dozu treba sniziti na 30 ml/100 kg. Ovaj način primjene ne dozvoljava dodatnu folijarnu zaštitu sa Confidorom jer povisuje ostatke iznad MDK. Nakon ranog krumpira u plodoredu se ne smiju uzgajati salata, špinat i matovilac.

Ozime žitarice
lisne uši
Primjena: Tretiranje sjemena žitarica u količini 60 ml/100 kg sjemena u cilju suzbijanja lisnih uši (Aphididae ). Sredstvo je namijenjeno samo za profesionalnu primjenu. Tretiranje sjemena smiju obavljati samo tvrtke ovlaštene za tu djelatnost. Tretiranje sjemena smije se obavljati samo odgovarajućim uređajima za tretiranje sjemena koji moraju raditi na temelju najboljih dostupnih tehnika kako bi se smanjila mogućnost otprašivanja tijekom primjene na sjeme, skladištenja, prijevoza i sjetve. Prilikom dorade sjemena moraju se koristiti polimeri i ljepila koji omogućuju bolje prianjanje sredstva za zaštitu bilja na sjeme, osim ako ih sredstvo već ne sadrži, u svrhu smanjenja otprašivanja. Sjeme već tretirano sredstvom za zaštitu bilja ne smije se ponovno tretirati istim ili drugim sredstvom. Veliki pogoni za doradu sjemena moraju pročišćavati otpadne vode ili imati odgovarajuće spremnike. Tretirano sjeme ne smije se koristiti za hranu ljudi, životinja i industrijsku preradu.
Dodatne informacije:
Na ambalažu s tretiranim sjemenom treba navesti sljedeća ograničenja:
UPOZORENJE: Sjeme je tretirano s aktivnom tvari imidakloprid. Opasno za pčele. Prilikom sjetve tretiranog sjemena moraju se koristiti odgovarajuće sijačice koje omogućuju visoki stupanj inkorporacije u tlo, smanjuju na najmanju mjeru prosipanje i širenje prašine. Zabranjena je sjetva tretiranog sjemena pneumatskim sijačicama s podtlakom bez nadogradnje. Tretirano sjeme se ne smije sijati po jakom vjetru. Potrebno je upozoriti pčelare kada se obavlja sjetva tretiranim sjemenom o potrebi premještanja košnica ili zatvaranja pčela. Tretirano sjeme preporučuje se sijati kada je temperatura zraka niža od 12 °C. Općenite preporuke: Rasuto sjeme treba odmah pokupiti i ukloniti. Tretirano sjeme ne ostavljati na površini tla. Tretirano sjeme i njegove ostatke, kao što su smrvljeno zrno i prašina ne smiju dospjeti u vode.

CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Potatoes0 - 00.6 - 0.642
Winter barley0 - 00 - 0-
Winter oats0 - 00 - 0-
Winter rye0 - 00 - 0-
Winter triticale0 - 00 - 0-
Winter wheat0 - 00 - 0-