AffirmRegistration expired
SYNGENTA - Insecticide
UP/I-320-20/08-01/111

Fitotoksičnost:
Ukoliko se sredstvo AFFIRM primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način ono nije fitotoksično za kulture na kojima je odobrena primjena. Kod primjene sredstva AFFIRM treba spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture. Strategija sprječavanja pojave rezistentnosti: Ponovljena i isključiva primjena sredstva AFFIRM može uzrokovati razvoj rezistentnih populacija insekata u određenim kulturama. Neophodno je u svrhu očuvanja učinkovitosti sredstva AFFIRM primjenjivati strategiju sprječavanja pojave rezistentnosti štetnika na području njegove primjene. Za detaljne informacije kontaktirati stručnjake savjetodavne službe, vlasnika rješenja o privremenoj registraciji/zastupnika. U cilju odgode razvoja rezistentnosti kod štetnika na sredstvo AFFIRM preporučuju se slijedeće mjere, osim ako na etiketi i/ ili u popratnom listu nije drugačije propisano za određeni usjev/ štetnik:
1. Sredstvo AFFIRM primjeniti u preporučenim količinama kod individualne primjene ili u kombinaciji s drugim sredstvima (tankmiks), u preporučenim vremenskim razmacima između primjena, odgovarajućom opremom za primjenu.
2. Sredstvo AFFIRM izmjenjivati s učinkovitim insekticidima drugačijeg mehanizma djelovanja.
3. Za suzbijanje štetnika koji imaju veći broj generacija tijekom godine ne primjenjivati isključivo sredstva iz skupine avermektina.
4. Nikada ne primjeniti sredstvo iz skupine avermektina za 9 suzbijanje štetnika kod kojih se već pojavila rezistentnost.
5. Sredstva iz skupine avermektina primjeniti sukladno ograničenjima o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja tijekom vegetacije kultura.
6. Pratiti brojnost štetnika sa ciljem provjere učinkovitosti sredstva. U slučaju niske učinkovitosti sredstva koja se ne može pripisati nepravilnoj primjeni ili utjecaju ekstremnih vremenskih prilika, moguće je da je došlo do pojave rezistentnosti štetnika. U tom slučaju sredstvo AFFIRM ili neko drugo sredstvo sličnog mehanizma djelovanja neće biti dovoljno učinkovito. U slučaju sumnje na pojavu rezistentnosti odmah kontaktirati stručnjake savjetodavne službe ili vlasnika rješenja o privremenoj registraciji/ zastupnika. Dodatne informacije o rezistetnosti štetnika može se naći na internetskoj stranici http://www.irac-online.org, http://www.iraconline.org i http://www.pesticides.gov.uk, http://www.pesticides. gov.uk

Mogućnost miješanja:
O mogućnostima miješanja sredstva AFFIRM s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o privremenoj registraciji/zastupnika.

CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Apple trees67 - 853 - 47
Broccoli41 - 491.5 - 1.53
Cauliflower41 - 491.5 - 1.53
Cucumbers12 - 891.5 - 1.53
Eggplant, aubergine12 - 891.5 - 1.53
Gourds12 - 891.5 - 1.53
Headed cabbage41 - 491.5 - 1.53
Lettuce12 - 891.5 - 1.53
Melons12 - 891.5 - 1.53
Nectarines71 - 893 - 47
Peaches71 - 893 - 47
Pears67 - 853 - 47
Peas12 - 891.5 - 1.53
Peppers12 - 891.5 - 1.53
Tomatoes12 - 891.5 - 23
Vines53 - 891.5 - 1.57
Watermelon12 - 891.5 - 1.53
Zucchini, courgette12 - 891.5 - 1.53