Južnoamerički moljac (rajčice)
Tuta absoluta

Leptiri su srebrnkasto sivi, duljine 5 – 7 mm, s rasponom krila 10 – 12 mm, izrazito dugih nitastih ticala. Jaja su sitna, cilindričnog oblika, krem do žuta. Gusjenice su zelenkaste do svijetlo ružičaste, sa smeđom glavom, duge do 7,5 mm. Gusjenice se ubušuju u list, stabljiku i plod. Na listovima uzrokuju pojavu hodnika nepravilna oblika. Na plodovima gusjenice se ubušuju u plod uzrokujući pojavu ulaznih rupa, ili mogu raditi hodnike žute boje neposredno ispod pokožice ploda. Listovi na kojima je veći broj mina suše se.