Agrobase Croatia
Sovice pozemljuše
Agrotis spp.

Sovice pozemljuše (podgrizajuće sovice), gusjenice noćnih leptira iz por. sovica (Noctuidae), duge do 4,5 cm, gola i sjajna tijela, zemljane boje. Na dodir se svinu u kolut. Od ratarskih kultura najviše napadaju kukuruz, šećernu repu, duhan i suncokret, od povrća krumpir, papriku i dr., a štete mogu napraviti i na strnim žitaricama i uljanoj repici.