MagnumRegistered until: 2023 M12 31
Sharda - Herbicide
UP/I-320-20/05-01/11

Herbicid za suzbijanje korova nakon nicanja u kukuruzu za zrno i silažu te u merkantilnom krumpiru.

Kukuruz za zrno
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Suzbijanje višegodišnjih travnih korova - divljeg sirka (Sorghum halepense) i pirike (Agropyron repens), te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova:jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 50-60 g/ha (5-6 g na 1000m2), uz dodatak 0,1-0,2% okvašivača Trend 90 ili Herbovit 90.Sredstvo se primjenjuje kada su divlji sirak i pirika visine 10-20 cm.Razdvojena u 2 roka, ako je nicanje korova produženo, u količini 30 + 20-30 g/ha (3 + 2-3 g na 1000 m2), uz dodatak 0,1-0,2% okvašivača Trend 90 ili Herbovit 90.Prvo tretiranje se provodi kada su travni korovi u stadiju 2-3 lista, a drugo nakon nicanja korova, ali najkasnije do 6 listova kukuruza.Jednogodišnjih travnih korova - običnog koštana (Echinochloa crus galli) , muharika (Setaria spp.), divljeg prosa (Panicim spp.) i obične svračice (Digitaria sanguinalis), te nekih širokolisnih korova:jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 40-50 g/ha (4-5 g na 1000m2), uz dodatak 0,1-0,2% okvašivača Trend 90 ili Herbovit 90.Sredstvo se primjenjuje kada su travni korovi u stadiju 1-3 lista. Razdvojena u 2 roka, ako je nicanje korova produženo, u količini 30 + 20-30 g/ha (3 + 2-3 g na 1000 m2), uz dodatak 0,1-0,2% okvašivača Trend 90 ili Herbovit 90.Prvo tretiranje se provodi u stadiju 1-3 lista travnih korova, a drugo nakon nicanja korova, ali najkasnije do 6 listova kukuruza. Ako su uz travne prisutni i širokolisni korovi - ščir (Amaranthus spp.), obična loboda (Chenopodium album), europski mračnjak (Abutilon theophrasti) i dr., primjenjuje se SPARTAK WOG u količini 50 g/ha (5 g na 1000 m2), uz dodatak okvašivača Trend 90 ili Herbovit 90, u kombinaciji s drugim herbicidima: - Harmony 75 DF u količini 10 g/ha (l g na 1000 m2), - atrazin 50% u količini 1 kg/ha (l00 g na 1000 m^2) ili - dikamba 480 g/l u količini 0,3-0,5 l/ha (30-50 ml na 1000 m^2). Iznimno, u slučaju kada do porasta višegodišnjih travnih korova divljeg sirka i pirike dođe kasnije, herbicid SPARTAK WDG može se primijeniti sam kao korek
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Konzumni krumpir
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Kada je krumpir visine 10-20 cm, za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova - običnog koštana (Echinochloa crus galli), muharika (Setaria spp.), obične svračice (Digitaria sanguinalis), divljeg prosa (Panicum spp.), divljeg sirka (Sorghum halepense) i pirike (Agropyron repens), te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova: -jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 50-60 g/ha (5-6 g na 1000 m2), uz dodatak 0,1-0,2% okvašivača Trend 90 ili Herbovit 90, ili razdvojeno u 2 roka, u razmaku 7-10 dana, ako je nicanje korova produženo, u količini 30 + 20-30 g/ha (3 + 2-3 g na 1000 m2), uz dodatak 0,1-0,2% okvašivača Trend 90 ili Herbovit 90. Veća količina sredstva primjenjuje se kada su prisutni otporniji višegodišnji korovi (divlji sirak i pirika), kao i u kasnijim stadij ima razvoja korova. Sredstvo daje najbolje rezultate ako su sjemenski travni korovi u stadiju 1-3 lista, a višegodišnji visine 10-25 cm. Primjenjuje se u 200-300 l vode/ha (20-30 l vode na 1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Corn, maize0 - 030 - 60-
Potatoes0 - 030 - 6042