Agrobase Croatia
Žičnjaci
Elateridae

Žičnjaci (lat Agriotes ustulatus Schall., lat. Agrotes sputator Schall., lat. Agriotes oscurum Schall.) napadaju sjeme kukuruza u vrijeme klijanja i nicanja. Na taj način mogu u znatnoj mjeri smanjiti sklop. Kod jačeg napada mogu u toj mjeri uništiti mlade biljčice da je potrebno usjev presijavati. Najjači napad žičnjaka tj. drotara ili klisnjaka može javiti nakon peoravanja livada. Odrasli oblici-klisnjaci, hrane se cvjetovima korovnih biljaka i ne uzrokuju štete, koje na korijenu kulturnih biljaka pričinjavaju samo ličinke.