Samson Extra 6 ODRegistered until: 2023 M12 31
ISK - Herbicide
UP/I-320-20/06-01/237

PRIMJENA SREDSTVA
SAMSON Extra 6 OD je herbicid koji se primjenjuje u kukuruzu za zrno i silažu za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova: koštana (Echinochloa crus-galli), muharika (Setaria spp.), divljeg prosa (Panicum spp.) i svračice (Digitaria sanguinalis), višegodišnjih travnih korova iz rizoma i sjemena: pirike (Agropyron repens) i divljeg sirka (Sorghum halapense) i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova: šćira (Amaranthus spp.), europskog mračnjaka (Abutilon theophrasti), pelinolisne ambrozije (Ambrosia elatior), loboda (Chenopodium spp., Atriplex patula), dvornika (Polygonum spp.), obične dikice (Xanthium strumarium) i drugih.
Sredstvo se primjenjuje u stadiju 3 do 6 listova kukuruza i to:
- jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 0,75 l/ha (75 ml na 1.000 m²), ili
- razdvojeno, ako je nicanje korova produženo, dva puta u količini 0,5 l/ha + 0,25 l/ha (50 + 25 ml na 1.000 m²).
Prvi se puta primjenjuje u stadiju 3 do 4 lista kukuruza, a drugi puta nakon 7 do 10 dana.
Osjetljivi stadij razvoja korova su sljedeći:
- divlji sirak iz sjemena 3 do 5 listova,
- divlji sirak iz rizoma 15 do 30 cm visine
- pirika od 3 lista do 25 cm visine,
- koštan od 2 lista do busanja,
- muharike, divlje proso i svračica 1 do 3 lista
- pelinolisna ambrozija i loboda do 2 lista
- šćir i dvornici do 4 lista Herbicidni učinak je slabiji ako su korovi u suši ili u stresu zbog niskih ili visokih temperatura.
Za proširenje spektra djelovanja na širokolisne korove, može se kombinirati s herbicidima na osnovi dikambe i bromoksinila. Primjenjuje se u količini 200 - 400 l/ha vode (20 - 40 l na 1.000 m²). Sredstvo se primjenjuje prskanjem traktorskim ili leđnim prskalicama.

OGRANIČENJA:
Smije se primijeniti samo jednom godišnje na istoj površini u najvišoj količini. Ne smije se primjenjivati sredstvo na istoj površini dvije godine uzastopno. Silažni kukuruz ne smije se žeti prije mliječne zriobe. Ne smije se koristiti na tlima koja imaju nepropusni glinasti horizont na dubini manjoj od 60 cm. Ne smije se koristiti u kraškim poljima. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

OGRANIČENJA PLODOREDA:
Od primjene sredstva od sjetve sljedećeg usjeva treba proći najmanje:
4 mjeseca za ozimu pšenicu i raž;
8 mjeseci za jaru pšenicu i ječam;
10 mjeseci za grah, zob, soju, kukuruz šećerac i kokičar;
12 mjeseci za šećernu repu, lucernu, sirak i ostale usjeve na tlima koja imaju pH ispod 6,5 i za te iste 18 mjeseci ako je pH tla viši od 6,5. Zbog toga se ne smije koristiti u postrnom kukuruzu.

PRIPREMA SREDSTVA ZA PRIMJENU:
Odmjerena količina sredstva ulije se u spremnik (rezervoar) prskalice koji je napunjen do pola od ukupno potrebne količine vode za određenu površinu. Promiješa se i nadopuni sa preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Miješanje treba osigurati i za vrijeme rada.

FITOTOKSIČNOST/MOGUĆNOST MIJEŠANJA:
Na lakim tlima može djelovati fi totoksično. U izrazito sušnim godinama može oštetiti ozima žita u jesen pa je potrebno prije sjetve provjeriti ostatke biosintezom. Ne miješati SAMSON Extra 6 OD s 2,4-D i bentazonom. Sredstva na osnovi djelatne tvari 2,4-D koristiti odvojeno najranije 7 dana nakon primjene sredstva SAMSON Extra 6 OD. Spriječiti zanošenje na sve susjedne usjeve i nasade. Ne smije se koristiti u kukuruzu koji je tretiran fosfornoorganskim zemljišnim insekticidima jer može izazvati jaku fi totoksičnost (Counter G i drugi). Folijarna primjena fosfornoorganskih insekticida (malation, klorpirifos-etil) treba uslijediti najranije 14 dana prije ili poslije primjene SAMSONA Extra 6 OD. Ne preporučuje se primjena u sjemenskom kukuruzu i kukuruzu šećercu. Ne smije se tretirati usjev u stresu zbog suviška vode, hladnoće, napada biljnih bolesti i štetnika, kao i od prethodno primijenjenih herbicida. Nakon obilnih kiša pričekati najmanje jedan dan prije tretiranja zbog oporavka kutikule. Ne preporučuje se tretiranje pri temperaturama višim od 25ºC.

CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Corn, maize0 - 00.5 - 0.7563