Almindelig fritflue
Oscinella frit

Almindelig fritflue er en lille, sort ca. 2 - 2,5 mm lang flue med røde øjne,der har fulgt jordbruget siden oldtiden. Vingerne er korte og på længde med kroppen. Larverne, der er lemmeløse (maddiker) er først farveløse, men bliver senere hvidgule. De gnaver i nyspirede planter af græsfamilien og kan medføre nedvisning af den andgrebne plante. Nysåede plæner kan angribes, ligesom sukkermajs og kornarter også kan udsættes for angreb. Der er flere beslægtede arter, men disse kan kun bestemmes med sikkerhed i mikroskop.