ErasmusRegistered until: 2020 M08 31
Rotam Agrochemical - Fungicide
598

OMADUSED
ERASMUS on laia toimespektriga süsteemne fungitsiid teraviljade ja rapsi seenhaiguste tõrjeks ning rapsi kasvu reguleerimiseks. Fungitsiid ERASMUS toimeaineks on tebukonasool, mis on demetülatsiooni inhibiitor. ERASMUS on taimedele kaitsva ja raviva toimega. Seenhaiguste parimaks tõrjumiseks ja saagikuse suurendamiseks tuleks ERASMUS-t kasutada haiguse arengu varases faasis, enne kui nakkus hakkab levima.

KASUTAMINE ja KULUNORMID TERAVILJAD
Üldteave
Fungitsiidi ERASMUS võib kasutada kõikidel tali- ja suvinisu ning suviodra sortidel maksimaalselt 2 pritsimiskorda.

Talinisu ja suvinisu
Tõrjutavad haigused: kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis), pruunrooste (Puccinia recondita), kollane rooste (Puccinia striiformis), harilik kõrrerooste (Puccinia graminis), kõrreliste helelaiksus lehtedel (Septoria tritici), kõrreliste helelaiksus viljapeadel (Septoria nodorum), triiptõvik (Pyrenophora tritici-repens), pruunlaiksus (Cochliobolus sativus).
Kasutamise aeg: kõrsumise alguse ja õitsemise alguse vahel (kasvufaas 30-61)
Kulunorm: 1,0 l/ha Vee kulu: 200-400 l/ha
Ooteaeg: 35 päeva
Märkused: Maksimaalselt 2 pritsimiskorda, vahe kahe pritsimise vahel minimaalselt 3 nädalat. Saavutamaks parim haiguste tõrje, tuleks fungitsiidi ERASMUS kasutada esimeste haigustunnuste ilmnemisel. Olukordades, kus on jätkuvalt jahukastet, on vajalik teine pritsimine. Pruunrooste ja kollase rooste tõrjumiseks on vajalik teha teine pritsimine 3 nädalat peale esimest pritsimist, kui haigused arenevad edasi või on tingimused haiguste arenguks soodsad. Helelaiksuse arengule soodsates tingimustes tuleks esimene pritsimine teha kasvufaasis 31-33 (I kõrresõlm kuni III kõrresõlm), millele järgneb teine pritsimine kasvufaasis 57-59 (loomise keskpaik kuni lõpp).

Talinisu ja suvinisu
Tõrjutavad haigused: punakastetõved ehk fusarioosid (Fusarium spp)
Kasutamise aeg: õitsemise algusest kuni täieliku õitsemiseni (kasvufaas 61-65)
Kulunorm: 1,0 l/ha
Vee kulu: 200-400 l/ha
Ooteaeg: 35 päeva
Märkused: 1 pritsimiskord

Suvioder
Tõrjutavad haigused: kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis), odra-leherooste (Puccinia hordei), kõrreliste võrklaiksus (Pyrenophora teres), kõrreliste äärislaiksus (Rhyncosporium secalis)
Kasutamise aeg: kõrsumise alguse ja õitsemise alguse vahel (kasvufaas 30-61)
Kulunorm: 1,0 l/ha
Vee kulu: 200-400 l/ha
Ooteaeg: 35 päeva
Märkused: Maksimaalselt 2 pritsimiskorda, vahe kahe pritsimise vahel minimaalselt 3 nädalat. Saavutamaks parim haiguste tõrje, tuleks fungitsiidi ERASMUS kasutada esimeste haigustunnuste ilmnemisel. Olukordades, kus on jätkuvalt jahukastet on vajalik teine pritsimine. Kõrreliste äärislaiksuse ja võrklaiksuse tõrjumiseks on vajalik teha teha teine pritsimine 3 nädalat peale esimest pritsimist, kui haigused arenevad edasi või on tingimused haiguste arenguks soodsad.

Suvioder
Tõrjutavad haigused: punakastetõved ehk fusarioosid (Fusarium spp)
Kasutamise aeg: õitsemise algusest kuni täieliku õitsemiseni (kasvufaas 61-65)
Kulunorm: 1,0 l/ha
Vee kulu: 200-400 l/ha
Ooteaeg: 35 päeva
Märkused: 1 pritsimiskord

RAPS
Üldteave
Fungitsiidi ja kasvuregulaatorit ERASMUS võib kasutada kõikidel tali- ja suvirapsi sortidel maksimaalselt 2 pritsimiskorda.
Kasutamine fungitsiidina
Tõrjutav haigus: ristõieliste mustmädanik ehk fomoos (Leptosphaeria maculans)
Kasutamise aeg: Talirapsi sügisene pritsimine kasvufaasis 14-18 (rapsi 3. lehepaarist kuni 9 ja enam lehte on moodustunud) Tali- ja suvirapsi kevadine pritsimine kasvufaasis 39-55 (õisiku moodustumise algusest kuni õisiku pearaag ja õieraod on saavutanud ¾ oma pikkusest)
Kulunorm: Sügisene pritsimine 0,75 l/ha Kevadine pritsimine 1,5 l/ha
Vee kulu: 200-400 l/ha
Ooteaeg: 56 päeva
Märkused: Maksimaalselt 2 pritsimiskorda. Saavutamaks parim haiguste tõrje, tuleks fungitsiidi ERASMUS kasutada esimeste haigustunnuste ilmnemisel.

Tõrjutavad haigused: hahkhallitus (Botrytis cinerea) ja ristõieliste ebajahukaste (Peronospora brassicae)
Kasutamise aeg: Rapsi kasvufaas 39-55 (õisiku moodustumise algusest kuni õisiku pearaag ja õieraod on saavutanud ¾ oma pikkusest)
Kulunorm: 1,0 – 1,5 l/ha
Vee kulu: 200-400 l/ha
Ooteaeg: 56 päeva
Märkused: 1 pritsimiskord. Saavutamaks parim haiguste tõrje, tuleks fungitsiidi ERASMUS kasutada esimeste haigustunnuste ilmnemisel.

Tõrjutavad haigused: ristõieliste valgemädanik (Sclerotinia sclerotiorum) ja ristõieliste kuivlaiksus (Alternaria brassicae)
Kasutamise aeg: Rapsi täisõitsemisest esimeste kroonlehtede langemiseni (kasvufaas 65)
Kulunorm: 1,0 – 1,5 l/ha
Vee kulu: 200-400 l/ha
Ooteaeg: 56 päeva
Märkused: 1 pritsimiskord. Saavutamaks parim haiguste tõrje, tuleks fungitsiidi ERASMUS kasutada esimeste haigustunnuste ilmnemisel.

Kasutamine kasvuregulaatorina
Kasutamise aeg
: Talirapsi sügisene pritsimine kasvufaasis 14-18 (rapsi 3. lehepaarist kuni 9 ja enam lehte on moodustunud) Tali-ja suvirapsi kevadine pritsimine kasvufaasis 39-55 (õisiku moodustumise algusest kuni õisiku pearaag ja õieraod on saavutanud ¾ oma pikkusest)
Kulunorm: Sügisene pritsimine 0,75 l/ha Kevadine pritsimine 1,0 l/ha
Vee kulu: 200-400 l/ha
Ooteaeg: 56 päeva
Märkused: 1 pritsimine sügisel ja/või 1 pritsimine kevadel. Maksimaalselt 2 pritsimiskorda. Sügisene pritsimine annab rapsile parema talvekindluse. Kevadine pritsimine vähendab rapsi kõrgust.

KASUTAMISE TINGIMUSED 
Vältida pritsimisudu laialikandumist. Pritsida ühtlaselt põllukultuurile. Pritsi poomi kõrgust ja vee kogust tuleb korrigeerida, et tagada põllukultuuride hea katvus – oluline on see hilisemate kasvufaaside puhul. Juhul kui põllukultuur on hilisemas kasvufaasis tihedam, tuleks kasutada suuremat vee kogust.  Peale pritsimist peaks põllukultuur jääma kuivama vähemalt kaheks tunniks.

RESISTENTSUSE VÄLTIMINE
Fungitsiidi ERASMUS toimeaine on tebukonasool, mis on triasoolide gruppi kuuluv fungitsiid. Tebukonasool on demetülatsiooni inhibiitor. Demetülatsiooni inhibeerivate fungitsiidide korduv kasutamine võib kaasa tuua vähem vastuvõtlikumate haigustekitajate tekke või on juba kaasa toonud vähem vastuvõtliku haiguse. Vähem tundlik haigustekitaja võib mõjutada toote efektiivsust. Fungitsiidi ERASMUS ei tohiks üksi korduvalt kasutada samal kultuuril kõrge riskiga haigustekitajate vastu (näiteks jahukaste ja helelaiksus). Fungitsiidi ERASMUS on soovitatav kasutada vaheldumisi teiste fungitsiididega, mis ei kuulu demetülatsiooni inhibiitorite gruppi. Hoiduda tuleks vähendatud kulunormide kasutamisest. Paagisegusid fungitsiidiga ERASMUS ja teiste fungitsiididega võib kasutada juhul kui partnerfungitsiid on erineva toimemehhanismiga. Võimalikku haigustekitajate resistentsust fungitsiidi ERASMUS vastu ei saa välistada. Juhul kui tekivad resistentsed tüved fungitsiid ERASMUS vastu, on ebatõenäoline, et ERASMUS tagab piisava kontrolli. On teada, et helelaiksus (Septoria tritici) võib olla resistentne demetülatsiooni inhibiitorite gruppi kuuluvate fungitsiidide suhtes, mõjutades tõsiselt mõne toote efektiivsust. Seetõttu oleks vajalik selliste fungitsiidide kasutamisel nõu küsida agronoomilt või vastavalt spetsialistilt.

PRITSIMISLAHUSE VALMISTAMINE
Enne kasutamist tuleb pakendit põhjalikult raputada. Lisada pritsimiseks vajalik kogus fungitsiidi ERASMUS pooleldi täidetud pritsi paaki, segada hoolikalt ja lisada ülejäänud vee kogus. Pritsi lahusesegisti peab töötama pidevalt – nii pritsimise kui ka seisakute ajal kuni pritsi paak on täiesti tühi. Pritsima peaks kohe peale töölahuse valmistegemist. Juhul, kui fungitsiidi ERASMUS kasutatakse paagisegudes, tuleks ERASMUS lisada pritsi paaki viimasena, kui pole teisiti täpsustatud. Kasutatud ERASMUS-e taara loputada 3 korda puhta veega ja loputusvesi lisada valmistatavasse pritsimislahusesse. Pakend kahjutustada ohutult.

OLULINE MÄRKUS
Taimekaitsepritsid tuleb põhjalikult puhastada enne kasutamist. Seejuures tuleb põhjalikult kontrollida filtreid ja düüse, et ei oleks kahjustusi ja ummistusi.

PAAGISEGUD
Fungitsiidi ERASMUS võib kasutada paagisegus erinevate toodetega. Iga paagisegus oleva toote puhul peab järgima tootjate poolseid juhendeid.

CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Suvinisu0 - 01 - 135
Suvioder0 - 01 - 135
Suviraps0 - 00.75 - 1.556
Talinisu0 - 01 - 135
Taliraps0 - 00.75 - 1.556