I-Maza 40 SL

Manufacturer
Sharda
Category
Herbicides
Registered until
2028-01-31
Registration number
04.2/167-1/2018
Active materials
Links

Gyomirtó permetezőszer a napraforgó posztemergens gyomirtására

Az I-Maza 40 SL hatóanyaga az imazamox, amely az imidazolinon gyomirtószerek csoportjába tartozik. Az imazamox hatóanyag a növények gyökerén és levelén keresztül felszívódva a növekedési pontokon felhalmozódik. A fiatal növények merisztéma szöveteiben felhalmozódott hatóanyag gátolja az acetohidroxi-ecetsav-szintetáz (AHAS) enzim működését.

A napraforgó a vetésétől számított első 4-6 hétben rendkívül érzékeny a gyomosodásra, amely súlyos termésveszteséget okozhat. Ma számos herbicid hatóanyag engedélyezett a napraforgó gyomszabályozására. Ennek ellenére a vegyszeres gyomirtásnak két gyenge pontja van a hagyományos (nem herbicid toleráns) hibridekben. Az egyik az, hogy a pre-emergens készítmények megfelelő biológia hatékonyságához bemosó csapadékra van szükség. A másik, hogy a posztemergens gyomirtószerek korlátozott számban állnak a gyakorlati szakemberek rendelkezésre.

Hazánkban a kétszikű gyomnövények közül a parlagfüvet (Ambrosia artemisiifolia), az olasz szerbtövist (Xanthium italicum), a mezei acatot (Cirsium arvense) és az apró szulákot (Convolvulus arvensis) nehéz kiirtani a napraforgóból. Ezen segített a gyomirtószer toleráns hibridek köztermesztésbe kerülése. Az IMISUN hibridek ma már termésmennyiségben és olajtartalomban is felveszik a versenyt a hagyományos fajtákkal.

A posztemergensen kijuttatott imazamox hatóanyagú I-Maza 40 SL 1,2 l/ha dózisa kiváló gyomirtási megoldást biztosít a magról kelő egy- és kétszikű gyomok ellen, ha a megfelelő fenológiai állapotnál juttatjuk ki. Ez a magról kelő egyszikű gyomnövények esetében az 1-3 leveles-, még a magról kelő kétszikű gyomnövények esetében a 2-4 leveles fenológiai állapot.

Az imazamox hatóanyag a gyomnövények levelén keresztül felszívódva a tenyészőcsúcsba szállítódik, ahol a fehérjeszintézist leállítja. A permetezést követő néhány nap múlva megfigyelhetjük a gyomnövények sárgulását, a hajtáscsúcsok barnulását, majd a gyomnövény fejlettségétől függően, 10-14 napon belül a teljes pusztulásához vezet.

A permetezést követően kb. 2 hétig a napraforgó levelein is sárgulási, un. „yellow flash” tünetek jelentkezhetnek, amit az imidazolinon toleráns hibridek kihevernek és így termésveszteséget nem okoz náluk!

Az I-Maza 40 SL alkalmazásának előnyei:

  • hatékonyan alkalmazható a magról kelő kétszikű gyomnövények széles köre ellen
  • jó a magról kelő egyszikűek elleni hatása
  • kiváló gyomirtási megoldást eredményez az imidazolinon ellenálló (IMISUN) napraforgóban
  • kiemelkedő a parlagfű elleni hatékonysága
  • időjárástól független a gyomirtó hatása
  • gazdaságos a felhasználása

Az I-Maza 40 SL felhasználható:

A készítmény egy vegetációs időszakban, csak egy alkalommal használható!

Napraforgóban (imidazolinon ellenálló, IMISUN) a készítményt 1,0-1,2 l/ha dózisban posztemergensen, a kultúrnövény 2 leveles állapotától 8 leveles fejlettségéig kell kijuttatni. A kezelés optimális ideje a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles, a magról kelő egyszikű gyomfajok 1-3 leveles állapotában van.

Erős gyomfertőzés esetén, fejlettebb gyomnövények ellen, vagy nehezen irtható gyomnövények ellen a magasabb, 1,2 l/ha dózisban kell kijuttatni.

A készítmény kijuttatása után átmeneti levélsárgulásos tünetek, továbbá enyhe növekedésbeli visszamaradás következhet be, de nem okoz terméscsökkenést.

Nem szabad a készítménnyel stressz állapotban lévő napraforgót (kártevő, betegség, belvíz, fagy, gyenge magágy vagy korábbi növényvédő szeres kezelés hatása) kezelni a kultúrnövény károsodásának veszélye miatt. Nedves növényállomány (esőtől, harmattól) kezelése tilos!

Utóvetemény: A kezelt területre 12 hónapig őszi káposztarepce és más keresztesvirágú kultúrnövény, továbbá cukorrépa nem vethető!

Amennyiben a kezelt terület kiszántásra kerül, csak pillangós növénnyel vagy imidazolinon ellenálló kultúrnövénnyel vethető újra.

Légi kijuttatás nem engedélyezett.

Egyéb szakmai ajánlás:

A készítményt nem szükséges segédanyaggal kiegészíteni! Más gyomirtószerekkel nem ajánlott tankkeverékben kijuttatni!

A magról kelő egyszikű gyomnövények elleni hatás erősítésére a napraforgó vetése után, kelése előtt (preemergensen), a készítmény kijuttatását megelőzően pendimetalin, dimetenamid-P + pendimetalin, vagy S-metolaklór hatóanyagú készítményt célszerű alkalmazni, annak engedélyezett dózisában.

A készítmény a nemzetközi minőségi szabványnak megfelel, melyre a gyártó vállalat felelőssége is kiterjed. A raktározás és a felhasználás a hatáskörünkön kívül esik, ezért az ebből eredő károsodásért, hatáscsökkenésért vagy károkozásért felelősséget nem vállalunk!

Tilos a készítmény kiszerelése a gyártó illetve képviselőjének írásbeli hozzájárulása nélkül!

Registered for culturesRateBBCH
Sunflowers1 - 1.2 l12 - 16