Allegro SuperReģistrācija iztecējusi
BASF - Fungicīds
0270

Allegro Super ir fungicīds, kurš efektīvi ierobežo vairumu svarīgāko vārpu un lapu slimību graudaugos. Tas satur trīs darbīgās vielās. Metil-krezoksims pieder pie strobilurīnu grupas darbīgajām vielām, bet epoksikonazols un fenpropimorfs ir attiecīgi triazolu un morfolīnu grupas darbīgās vielas. Metil-krezoksimam raksturīga kvazisistēmas (lokāla sistēmas) un aizsargājoša iedarbība. Epoksikonazols un fenpropimorfs ir vielas ar sistēmas un ārstējošu iedarbību. Šo trīs darbīgo vielu kombinācija garantē augstu efektivitāti pret plašu garaudaugu slimību spektru, tādejādi nodrošinot būtisku ražas pieaugumu.
Fungicīda Allegro Super iedarbība uz svarīgākajām graudaugu slimībām ir ārstējoša un aizsargājoša. Tam piemīt strobilurīnu fungicīdiem raksturīgā pozitīvā, augu fi zioloģiskos procesus stimulējošā iedarbība, kas veicina gan ražas veidošanos, gan arī graudu kvalitātes rādītāju uzlabošanos. Ja Allegro Super lieto stiebrošanas sākuma stadijās (AS 30-32), tas labi ierobežo stiebru lūšanas (Pseudocercosporella herpotrichoides) ierosinātāju.
Lai iegūtu augstāko darbības efektivitāti, Allegro Super jālieto infi cēšanās sākumā.

Lietošanas ieteikumi
Graudaugu lapu un vārpu slimību ierobežošanai sējumus ar Allegro Super apsmidzināt, parādoties slimību pirmajām pazīmēm. Ziemas kviešu, vasaras kviešu, tritikāles, rudzu, ziemas miežu, vasaras miežu un auzu sējumos apstrādi veikt sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30-61). Stiebru lūšanas (Pseudocercosporella herpotrichoides) ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, rudzu, tritikāles, ziemas miežu un vasaras miežu sējumus apstrādāt profi laktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32) ar devu 1.5 l/ha. Allegro Super ar devu 1.5 l/ha nodrošina 4 – 6 nedēļu ilgu aizsardzību, atkarībā no augu attīstības ātruma un infekcijas intensitātes.

Ziemas kvieši un vasaras kvieši:
lietot 0,75 – 1,5 l/ha Allegro Super no stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas vidum (AS 30 – 55) pret miltrasu, lapu plankumainībām un rūsām. Ziemas kviešos augstu efektivitāti nodrošina divreizēja apstrāde ar dalīto devu paņēmienu. Divreizēja apstrāde ir īpaši aktuāla, ja tīrumā novērota agra miltrasas vai/un dzeltenplankumainības infekcija.
Dalītas apstrādes gadījumā lietot:
0,75 l/ha Allegro Super AS 30 – 37 pret miltrasu un lapu plankumainībām;
0,75 l/ha Allegro Super AS 39 – 55 pret miltrasu, lapu un vārpu slimībām.

Rudzi un tritikāle:
lietot 0,75 – 1,5 l/ha Allegro Super no stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas vidum (AS 30 – 55) pret miltrasu, gredzenplankumainību, Septoria spp. un rūsām. Dalītās apstrādes gadījumā lieto 1/2 devas 30.-37. attīstības stadijā un otru 1/2 devas AS 39 - 55. Taču vairumā gadījumu viena apstrāde ar 0,75 – 1,0 l/ha Allegro Super, lietojot laikā no karoglapas parādīšanās līdz pēdējās lapas maksts uzbriešanas stadijai (AS 37- 47), ir pietiekoša miltrasas un pārējo slimību ierobežošanai šajās kultūrās.

Ziemas mieži un vasaras mieži:
lietot 0,75 – 1,5 l/ha Allegro Super no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30– 61) pret miltrasu, tīklplankumainību, gredzenplankumainību un rūsām.
Dalītās apstrādes gadījumā lieto 1/2 devas 30.-37. attīstības stadijā un otru 1/2 devas AS 37- 51. Dalītās apstrādes gadījumā lietot 0,75 l/ha un atkārtoti 0,75 l/ha atkarībā no slimības intensitātes. Vairumā gadījumu viena apstrāde ar 0,75 – 1,5 l/ha Allegro Super, lietojot laikā no karoglapas parādīšanās līdz vārpošanas sākumam (AS 37–51), ir pietiekoša miežu aizsardzībai no miltrasas un pārējām slimībām.

Auzas:
lietot 0,75 – 1,5 l/ha Allegro Super no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61). Vairumā gadījumu viena apstrāde ar 0,75 – 1,5 l/ha Allegro Super, lietojot laikā no karoglapas parādīšanās līdz vārpošanas sākumam (AS 37–51), ir pietiekoša auzu aizsardzībai no miltrasas un auzu vainagrūsas.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1 reize ar devu 0.75 – 1.5 l/ha vai dalītā apstrāde ar kopējo devu 1.5 l/ha.
Nogaidīšanas laiks - pēdējā apstrāde veicama ne mazāk kā 35 dienas pirms ražas novākšanas.
Piezīmes. Nepieļaut nokļūšanu uz blakus kultūrām. Allegro Super var izsaukt bojājumus divdīgļlapju augiem.
Ir noteiktas papildus prasības Allegro Super lietošanas tehnoloģijai: augu aizsardzības līdzekļu lietotājam smidzināšanas laikā jāstrādā slēgtā kabīnē, kas apgādāta ar gaisa kondicionēšanas iekārtu.
Saderība ar citiem preparātiem (savietojamība)
Allegro Super var lietot tvertnes maisījumos ar herbicīdiem, augšanas regulatoriem, insekticīdiem, kā arī lapu mēslojumu (ieskaitot Mangāna), ja saskan preparātu lietošanas optimālie termiņi.
Pielietošanas tehnika
Lai sasniegtu maksimālo slimību ierobežošanas efektivitāti, ir ļoti svarīgi vienmērīgi noklāt augus ar darba šķidrumu. Lietot pārbaudītu smidzināšanas tehniku un optimālas darba šķidruma devas, jo īpaši sabiezinātos sējumos. Vēlams izmantot 110 apaļstrūklas sprauslas un smidzinātāja stieņa augstumu 30 – 50 cm virs augiem atkarībā no sprauslu izvietojuma uz stieņa.
Ūdens patēriņš 200 – 400 l/ha
Bezlietus periods 2 stundas.
Darba šķīduma sagatavošana
Piepildiet pusi smidzinātāja tvertnes ar ūdeni un ieslēdziet maisītāju. Pievienojiet nepieciešamo Allegro Super daudzumu un piepildiet atlikušo ūdens daudzumu. Turpiniet maisīt šķīdumu transporta un darba laikā. Lietot tikai tīru ūdeni.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Vasaras auzas30 - 610.75 - 1.5-
Vasaras kvieši30 - 550.75 - 1.5-
Vasaras mieži30 - 610.75 - 1.5-
Vasaras rudzi30 - 550.75 - 1.5-
Vasaras tritikāle30 - 550.75 - 1.5-
Ziemas auzas30 - 610.75 - 1.5-
Ziemas kvieši30 - 550.75 - 1.5-
Ziemas mieži30 - 610.75 - 1.5-
Ziemas rudzi30 - 550.75 - 1.5-
Ziemas tritikāle30 - 550.75 - 1.5-