Agrobase Latvia
Betanal Expert Registration expired
BAYER - Herbicide
0350

Selektīvs pieskares un augsnes iedarbības herbicīds, lietojams pēcsējas apstrādē īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ar blakusiedarbību pret viendīgļlapju nezālēm biešu sējumos.

Iedarbības veids
Betanal Expert – kontakta un augsnes iedarbības herbicīds īssmūža divdīgļlapju un atsevišķu viendīgļlapju nezāļu iznīcināšanai cukurbiešu, lopbarības biešu un galda biešu sējumos.
Darbīgajām vielām fenmedifams un desmedifams ir tikai kontakta iedarbība uz nezālēm caur lapām un dīgstiem. Bet etofumezāts iekļūst augos caur augsni ar sakņu sistēmu un arī caur lapām un dīgstiem. Herbicīda efektivitāti ietekmē temperatūra un gaismas intensitāte. Fenmedifama un desmedifama efektivitāte uzlabojas paaugstinātas gaisa temperatūras unmitruma apstākļos, etofumezāta efektivitāte uzlabojas paaugstinātas augsnes mitruma apstākļos. Pēc smidzināšanas ar Betanl Expert nezāles dzeltē, parādās hlorotiski plankumi, tās pārstāj augt un aiziet bojā. Labāku efektivitāti panāk apsmidzinot nezāles agrās attīstības stadijās. Ieteicams veikt 3 apstrādes, tādējādi nodrošinot no jauna izdīgušo nezāļu iznīcināšanu.
Iedarbības spektrs
Herbicīds Betanal Expert ar devu 1,0-1,25 l/ha iedarbojas dīgļlapu stadijā (jūtīgākajā  stadijā) uz sekojošām divdīgļlapju nezālēm:
Ļoti laba iedarbība ( 95-100%)
Amarants, liektais (Amaranthus retroflexus)
Balanda, baltā (Chenopodium album)
Krustaine, parastā (Senecio vulgaris)
Madara, keraiņu (Galium aparine)
Matuzāle, ārstniecības (Fumaria officinalis)
Naktene, melnā (Solanum nigrum)
Naudulis, tīruma (Thlaspi arvense)
Panātru sugas (Lamium spp.)
Pavirza, tīruma (Anagallis arvensis)
Pērkone, parastā (Erysimum cheiranthoides)
Pērkone, tīruma (Raphanus raphanistrum)
Plikstiņš, ganu (Capsella bursa-pastoris)
Skarene, maura (Poa annua)
Veroniku sugas (Veronica spp.)
Vējgriķis, dārza (Fallopia convolvulus),
Virza, parastā (Stellaria media)
Zvēre, tīruma (Sinapis arvensis)
Laba iedarbība (efektivitāte 75-94%)
Atraitnīte, tīruma (Viola arvensis)
Balodene, izplestā (Atriplex patula)
Kaņepene, vasaras (Mercurialis annua)
Nātre, sīkā (Urtica urens)
Rudzupuķe, zilā (Centaurea cyanus)
Rudzusmilga, parastā (Apera spica-venti)
Sīkgalvīte, īsstaru (Galinsoga parviflora)
Sūrene, blusu (Polygonum persicaria)
Sūrene, maura (Polygonum aviculare)
Sūrene, mezglainā (Polygonum lapathifolium)
Vāja efektivitāte (efektivitāte 50-74%)
Suņkumelīte, tīruma (Tripleurospermum perforatum)
 
Lietošanas laiks un deva
Betanal Expert pilna deva ir 3 –3,75 l/ha, taču labākas efektivitātes nodrošināšanai ieteicams to izsmidzināt 3 reizēs, kad nezāles ir dīgļlapu attīstības stadijā.Tā kā audzētājiem ir atšķirīgas tehnoloģiskās iespējas un savlaicīgu apstrādi bieži vien ietekmē nelabvēlīgi laika apstākļi, laba rezultāta sasniegšanai iesakām 3 lietošanas sistēmas.
 
Darba šķidruma patēriņš: 200-300 l/ha
Bezlietus periods: 2 stundas
Nogaidīšanas laiks: 90 dienas
 
Augu seka
Veģetācijas laikā Betanal Expert augsnē ātri noārdās, tādēļ nepastāv risks kultūraugiem, kuri tiks audzēti nākošajā gadā.Ja ar Betanal Expert apstrādātie sējumi aiziet bojā salnu, kaitēkļu vai slimību bojājumu dēļ, pēc pāraršanas drīkst sēt cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes,zirņus un linus. Lucernu drīkst sēt pēc 15-20 cm dziļas pāraršanas.Ja Betanal Expert izmantots tvertnes maisījumā ar citu preparātu, jāņem vērā ieteikumi par visiem preparātiem.

Darba šķidruma sagatavošana
Tvertnē iepilda 50-100 l ūdens un ieslēdz maisītāju. Pirms lietošanas preparātu labi sakratīt. Iepilda tvertnē vajadzīgo preparāta daudzumu, tad, intensīvi maisot pievieno pārējo ūdens daudzumu.Betanal Expert koncentrācijai darba šķidrumā ir jābūt ne mazākai par 0,4 %, t.i., ne mazāk par 0,4 l Betanal Expert uz 100 I ūdens. Lietojot augstāku ūdens patēriņa
normu, rodas tehniskas problēmas un pazeminās preparāta iedarbība. Neatstāt darba šķidrumu nemaisot smidzinātāja tvertnē ilgu laiku (uz nakti). Nodrošināt, lai darba šķidrums nenonāktu uz blakus augošām kultūrām un uzmanīt,lai smidzinātās joslas nepārklātos uz lauka un apgriešanās vietās.
Effective
Crops
Fodder beets
BBCH
0 - 0
Registred norm
1 - 3
Preharvest Interval
-
Crops
Sugar beets
BBCH
0 - 0
Registred norm
1 - 3
Preharvest Interval
-
Crops
Red beets, beetroots
BBCH
0 - 0
Registred norm
1 - 3
Preharvest Interval
-