Butisan 400Reģistrācija iztecējusi
BASF - Herbicīds
0037

Preparāta apraksts
Butisan 400 ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds, kas efektīvi iznīcina vairumu īsmūža divdīgļlapju nezālu un atsevišķas viendīgļIapju nezāles, tādas kā parasto rudzu smilgu, tīruma lapsasti, maura skareni u.c.
Butisan 400 dīgstošās nezāles uzņem caur saknēm un lapām. Ja herbicīdu izsmidzina uz augsnes pirms nezāļu dīgšanas, tas iekļūst augos caur saknēm dīgšanas laikā un īsi pēc sadīgšanas nezāles aiziet bojā. Ja herbicīds tiek lietots pēc nezāļu sadīgšanas, tas iekļūst augā gan caur saknēm, gan lapām. Šajā gadījumā pietiekošu efektivitāti var panākt preparātu, lietojot no nezāļu dīgļlapu stadijas līdz 1. īsto lapu stadijai. Vēlākās nezāļu attīstības stadijās Butisan 400 efektivitāte strauji krītas.
Butisan 400 efektivitātes un rapša dīgšanas nodrošināšanai nepieciešams rūpīgi sagatavot augsni sējai, izveidojot kvalitatīvu sēklas gultni, tādejādi nodrošinot vienmērīgu sējas dziļumu visā laukā (1.5 – 2.5 cm).Herbicīda optimālai darbībai ir nepieciešams pietiekams augsnes mitrums. Tā darbību ietekmē arī augsnes tips un struktūra.
Butisan 400 efektivitāte uz nezālēm ir atkarīga no laika apstākļiem, augsnes kondīcijas un lietošanas laika. Vislabāko efektivitāti Butisan 400 sasniedz to, lietojot pirms nezāļu sadīgšanas. Dažos gadījumos labāka efektivitāte uz Madarām Galium spp. un Sūrenēm Polygonum spp ir apstrādei pēc to sadīgšanas.

Vislabākā Butisan 400 iedarbības efektivitāte ir sasniedzama, veicot apstrādi nezāļu pirmsdīgstu – dīgstu stadijā. Pēc nezāļu dīgļlapu stadijas līdz 1. īsto lapu stadijai veiksmīgi var apkarot tikai tās nezāles, kuras ir ļoti jutīgas pret Butisan 400, piemēram, kumelītes, panātres un veronikas. Pret citām nezālēm šajā stadijā (ganu plikstiņu, ķeraiņu madaru, magonēm un vijoIītēm) herbicīda efektivitāte strauji krītas.
Apstrādi var veikt arī uzreiz pēc rapša sējas, izmantojot augsnes virspusē esošo mitrumu pēc augsnes apstrādes un sējas. Pat, ja laika apstākļi ir sausi, lietus 2 – 3 nedēļu laikā pēc smidzināšanas nodrošinās labu herbicīda darbības efektivitāti. Ja nezāles nav pāraugušas 2. īsto lapu stadiju, vēl ir novērojama daļēja Butisan 400efektivitāte uz jutīgām nezālēm.
Augsnēs ar augstu organisko vielu saturu (>10%), slikti sastrādātās augsnēs vai sausos laika apstākļos herbicīda darbības efektivitāte ir samazināta, tādēļ jālieto augstākā ieteiktā deva un ieteicams smidzināt pēc nezāļu sadīgšanas!
Nav ieteicama Butisan 400 lietošana vieglās augsnēs ar zemu organisko vielu saturu.
Pēc Butisan 400 izsmidzināšanas nav ieteicams veikt augsnes pievelšanu vai citus augsnes apstrādes darbus, tas samazinās herbicīda iedarbības efektivitāti un var ietekmēt kultūraugu.
Arī stipra Iietusgāze tūlīt pēc smidzināšanas var kaitēt kultūrauga attīstībai.
Nav ieteicams smidzināt rapša sējumu, ja augi ir cietuši no salnām vai arī salna ir gaidāma, ja lapu virsma ir mitra, kā arī karstā laikā.
Platībās, kur rapsis tiek sēts ar tiešās sējas paņēmienu pēc graudaugiem rugainē, ir iespējama Butisan 400 efektivitātes samazināšanās, jo šajās platībās augsni nosedz vecās nezāles, salmi un citas organiskās atliekas no iepriekšējās ražas kultūraugiem.
Neapstrādāt rapsi ar Butisan 400 tā dīgšanas laikā (balto dīgļlapu stadijā).

Devas un lietošanas laiks
Ziemas rapsis, vasaras rapsis, ripsis, sinepes- apsmidzināt pēc kultūrauga sējas līdz sadīgšanai (AS 00-09) vai pēc sadīgšanas līdz 8 lapu stadijai (AS 10-18). Deva:1.875 l/ha.
Ziedkāposti, galviņkāposti, lopbarības kāposti, Briseles kāposti, brokoļi – apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sējas vai stādījumus 8 – 10 dienas pēc kultūrauga izstādīšanas, līdz kultūrauga 6 lapu stadijai (AS16). Deva: 1.875 l/ha.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.

Mazais lietojums.
Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2011 51 pantu.
Ķīnas kāposti, Pekinas kāposti- apsmidzināt stādījumus 8 – 10 dienas pēc kultūrauga izstādīšanas, līdz kultūrauga 6 lapu stadijai (AS16). Deva: 1.875 l/ha.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.
Atbildība. Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

Saderība ar citiem preparātiem (savietojamība)
Butisan 400 var jaukt ar Focus Ultra, Fastac. Butisan 400 smidzinātāja tvertnē tiek iepildīts pirmais. Veidojot maisījumus, maisītājam jābūt ieslēgtam.

Pēcietekme
Ja ziemas rapsis aizgājis bojā rudenī, pēc aršanas 20 cm. dziļumā var sēt kviešus vai miežus. Ja ziemas rapsis nav pārziemojis, laukā, kur augustā ir smidzināts Butisan 400, pavasarī pēc pāraršanas var sēt vasaras rapsi, citus krustziežus, graudaugus, lauka pupas, zirņus, kartupeļus, kukurūzu, linus, cukurbietes. Vieglās augsnēs nepārsēt ar graudaugiem. Ja ar Butisan 400 apstrādāts vasaras rapsis ir aizgājis bojā, iespējams audzēt citus krustziežus vai kartupeļus. Pēc ražas novākšanas var tikt audzēta jebkura kultūra.

Ieteicamais ūdens daudzums: 200 – 400 l/ha.

Darba šķidruma sagatavošana
Pirms lietošanas Butisan 400 kannu labi sakratīt. Piepildīt 1/2 smidzinātāja tvertnes ar ūdeni un ieslēgt maisītāju. Ieliet nepieciešamo daudzumu Butisan 400 un izskalojiet tukšo iepakojuma kannu. Skalojamo ūdeni ielejiet smidzinātāja tvertnē. Iepildiet tvertnē atlikušo ūdens daudzumu. Turpiniet maisīt šķidrumu transporta un darba laikā. Lietot tikai tīru ūdeni. Viss darba šķidrums jāizlieto nekavējoties pēc sagatavošanas.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Briseles kāposts, rožkāposts0 - 01.875 - 1.875-
Brokoļi0 - 01.875 - 1.875-
Galviņkāposti0 - 01.875 - 1.875-
Melnā sinepe0 - 01.875 - 1.875-
Sareptas sinepes0 - 01.875 - 1.875-
Sinepes0 - 01.875 - 1.875-
Vasaras rapsis0 - 181.875 - 1.875-
Ziedkāposti0 - 01.875 - 1.875-
Ziemas rapsis0 - 181.875 - 1.875-
Ķīnas kāposts0 - 01.875 - 1.875-