FandangoReģistrācija iztecējusi
BAYER - Fungicīds
0264

Iedarbība.
Fandango ir strobilurīnu un azolu saturošs plaša spektra sistēmas iedarbības fungicīds slimību apkarošanai ziemas un vasaras kviešos, ziemas un vasaras miežos, rudzos un tritikālē.
Preparātam piemīt kā aizsargājošas īpašības- lieto pirms slimības parādīšanās pēc prognozes), tā arī ārstējošās īpašības- lieto parādoties slimības pirmajām pazīmēm.
Fandango iedarbojas uz sekojošām slimībām:
Ziemas un vasaras kviešos:
stiebra pamatnes slimības:
parastā sakņu puve (Fusarium spp.)
lapu slimības:
 kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici)
 kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum)
 kviešu lapu dzeltenplankumainība (Drechslera tritici repentis)
 graudzāļu miltrasa (Erysiphe graminis)
 dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis)
 brūnā rūsa (Puccinia recondita)
 vārpu slimības:
 vārpu plēkšņu pelēkplankumainība (Septoria nodorum)
 graudzāļu miltrasa (Erysiphe graminis)

Ziemas un vasaras miežos:
 stiebra pamatnes slimības:
parastā sakņu puve (Fusarium spp.)
 lapu slimības:
 graudzāļu miltrasa (Erysiphe graminis)
 pundurrūsa (Puccinia hordei)
 miežu lapu tīklplankumainība (Pyrenophora teres)
 stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis)
 ramulārija (Ramularia collo-cygni)
 vārpu slimības:
 graudzāļu miltrasa (Erysiphe graminis)

Rudzos:
 stiebra pamatnes slimības:
parastā sakņu puve (Fusarium spp.)
 lapu slimības:
 graudzāļu miltrasa (Erysiphe graminis)
 stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis)
 dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis)
 brūnā rūsa (Puccinia recondita)
 vārpu slimības:
 graudzāļu miltrasa (Erysiphe graminis)

Tritikālē:
 stiebra pamatnes slimības:
parastā sakņu puve (Fusarium spp.)
 lapu slimības:
 kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici)
 kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum)
 kviešu lapu dzeltenplankumainība (Drechslera tritici repentis)
 graudzāļu miltrasa (Erysiphe graminis)
 stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis)
 dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis)
 brūnā rūsa (Puccinia recondita)
 vārpu slimības:
 vārpu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum)
 graudzāļu miltrasa (Erysiphe graminis)

Lietošanas laiks, devas.
Fandango deva ir 0,8 – 1,0 l/ha, parastās sakņu puves kontrolei 1,0 l/ha.

Lietošanas laiks:
 stiebra pamatnes slimību kontrolei graudaugu stiebrošanas fāzes sākumā līdz otrā mezgla attīstības stadijai (AS 30-32). Lietojot agrākā vai vēlākā attīstības stadijā, stiebra  amatnes slimības netiks labi kontrolētas.
 lapu slimību kontrolei pirms pirmo slimības pazīmju parādīšanās vai vēlākais parādoties pirmajām slimības pazīmēm. Kviešu, rudzu un tritikāles sējumos lieto sākot ar graudaugu stiebrošanas fāzes sākumu līdz graudaugu ziedēšanas beigām (AS 30-69), miežu sējumos sākot ar graudaugu stiebrošanas fāzes sākumu līdz graudaugu ziedēšanas sākumam (AS 30-61)
 vārpu slimību kontrolei kviešu, rudzu un tritikāles sējumos sākot ar graudaugu vārpošanas fāzes sākumu līdz graudaugu ziedēšanas beigām (AS 51-69), miežu sējumos sākot ar graudaugu vārpošanas fāzes sākumu līdz graudaugu ziedēšanas sākumam (AS 51-61)

Piezīme
- Fandango ir blakus ietekme uz sekojošām slimībām:
· stiebra pamatnes slimībām, ja apstrāde tiek veikta graudaugu stiebrošanas fāzes sākumā līdz otrā mezgla attīstības stadijai (AS 30-32): acsveida plankumainību jeb stiebru lūšanu (Pseudocercosporella herpotrichoides)
 sakņu kakla puvi jeb rizoktoniozi (Rhizoctonia cerealis)
· vārpu fuzariozi (Fusarium spp., Monographella nivalis), ja apstrāde tiek veikta kviešiem, rudziem un tritikālei sākot no graudaugu vārpošanas beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 59-69), miežiem sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes sākumam (AS 59-61).
- Fandango aizsargā miežus no fizioloģiskās lapu plankumainības. Šo plankumainību cēlonis nav slimību ierosinātāji, bet tās izraisa specifiski laika apstākļi, piemēram, spēcīgs saules starojums, karsti un sausi laika apstākļi, kā arī nobirušie ziedputekšņi uz auga lapām un šķirnes jutība.
- Pēc Fandango apstrādes graudaugiem būs fizioloģiskais veselīguma efekts, kas izpaudīsies kā lielāka zaļo lapu virsma, augstāks hlorofila saturs augu lapās.

Iedarbības laiks
Iedarbības laika garums atkarīgs galvenokārt no slimību intensitātes, lietotās devas un smidzinājuma kvalitātes. Fandango iedarbības laiks ir vismaz četras nedēļas ilgs periods. Lietojot Fandango profilaktiski, iedarbības laiks būs garāks, nekā lietojot ārstējoši, kad jau parādījušās pirmās slimības pazīmes.Ja Fandango tiks lietots kā vienīgais fungicīds, ieteicams lietot augstāko devu, lai iedarbības laiks būtu maksimāli garš.

Rezistences riska samazināšanas pasākumi
Fandango satur darbīgo vielu fluoksastrobīns, kas pieder strobilurīnu ķīmiskajai klasei.Rezistences riska samazināšanas stratēģijas ietvaros Fandango jālieto saskaņā ar rekomendācijām atbilstošajās kultūraugu attīstības stadijās, galvenokārt profilaktiski, mazāk, ka ārstējošu fungicīdu un ne vairāk kā divas reizes sezonā.Smidzināšanas programmā sezonā nelietojiet vairāk par divām reizēm augu aizsardzības līdzekļus, kuri satur strobilurīnu klases darbīgo vielu. Lai izvairītos no rezistentu slimības ierosinātāja formu attīstības, lietojiet fungicīdus, kuriem ir atšķirīgs iedarbības mehānisms uz slimības ierosinātāju. Neievērojot rezistences riska vadīšanas ieteikumus, var samazināties slimību kontroles efektivitāte.

Darba šķidruma patēriņš: 200-400 l/ha.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2
Bezlietus periods: 30 minūtes
Nogaidīšanas laiks: 35 dienas

Darba šķidruma sagatavošana.
Uzsākot darbu, rūpīgi iztīriet smidzinātāja iekārtu. Smidzinātāja tvertnē iepildiet 1/2 no vajadzīgā ūdens daudzuma. Pirms iepakojuma atvēršanas, saskalojiet preparātu. Ieslēdziet maisītāju un pievienojiet nepieciešamo preparāta daudzumu. Iztukšoto iepakojumu izskalojiet ar ūdeni. Skalojamo ūdeni pievienojiet darba šķidrumam.Nepārtraucot maisīšanu, pievienojiet pārējo ūdens daudzumu. Neizslēdziet maisītāju līdz darba beigām. Izlietojiet pagatavoto darba šķidrumu tūlīt pēc sagatavošanas.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Vasaras kvieši30 - 690.8 - 1-
Vasaras mieži30 - 690.8 - 1-
Vasaras rudzi30 - 690.8 - 1-
Vasaras tritikāle30 - 690.8 - 1-
Ziemas kvieši30 - 690.8 - 1-
Ziemas mieži30 - 690.8 - 1-
Ziemas rudzi30 - 690.8 - 1-
Ziemas tritikāle30 - 690.8 - 1-