Agrobase Latvia
Goltix 700 SC Registration expired
ADAMA - Herbicide
0155

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu apkarošanai cukurbiešu, galda biešu, lopbarības biešu sējumos.

Lietošanas nosacījumi un devas
Biešu sējumu apstrādi var veikt arī, lietojot Goltix 700 SC maisījumā ar piemērotu preparātu, piemēram, Betanal Expert. Pirmo apstrādi veic pa dīgstošām nezālēm to dīgļlapu stadijā (neatkarīgi no biešu attīstības fāzes): Goltix 700 SC 1.0 l/ha + Betanal Expert 1.0-1.25 l/ha.
Atkārtoti preparātu izsmidzina, kad lielākā daļa nezāļu ir dīgļlapu attīstības fāzē (neatkarīgi no biešu attīstības fāzes): Goltix 700 SC 0.8-1.5 l/ha + Betanal Expert 1.0-1.25 l/ha.
Lielāka deva lietojama, ja nezāles ir īstajās lapās un augsnes virskārta ir izžuvusi.
Intervāls starp apstrādēm 7-20 dienas. Labvēlīgos augšanas apstākļos, kad notiek nezāļu intensīva augšana, intervāls starp apstrādēm ir īsāks. Regulāri apsekojiet biešu sējumus un izsmidziniet preparātu ikreiz, kad lielākā daļa nezāļu ir dīgļlapu līdz 2 īsto lapu stadijā.

Darba šķidruma patēriņš: 200-300 l/ha.

Piezīme.
Lai nodrošinātu operatora drošību, maksimālā apstrādes platība dienā – 10 ha. Lai aizsargātu blakus laukos augošos kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam. Ar Goltix 700 SC apstrādāto biešu lapas aizliegts lietot pārtikā. Nogaidīšanas periods apstrādāto cukurbiešu, galda biešu un lopbarības biešu lapu izbarošanai mājlopiem: 32 dienas.

Effective
Crops
Sugar beets
BBCH
0 - 0
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
32
Crops
Fodder beets
BBCH
0 - 0
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
32
Crops
Red beets, beetroots
BBCH
0 - 0
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
32