Agrobase Latvia
Hussar Activ OD Registration expired
BAYER - Herbicide
0311

IEDARBĪBA
Huzārs Aktīvs OD 417 s.k. satur 2 darbīgās vielas, kas pieder dažādām ķīmisko vielu grupām ar atšķirīgiem iedarbības mehānismiem uz nezālēm:
- 2,4-D iedarbojas uz nezālēm kā auksīna tipa herbicīds (augu augšanas hormons) ;
- Jodosulfurons ir sulfonilurīnvielu grupas herbicīds
Jodosulfurona uzņemšana nezālēs notiek pamatā caur lapām un tikai nedaudz caur augsni ar sakņu sistēmu. 2,4-D nezāles uzņem tikai caur lapām. Pēc šo darbīgo vieluuzņemšanas, tās sistēmiski izplatās pa visu augu, izsaucot augu augšanas un attīstības apstāšanos. Pirmās iedarbības pazīmes būs jau redzamas dažu dienu laikā,bet pilnu efektivitāti herbicīds sasniedz 14–21 dienu laikā pēc apstrādes.Labāko efektu herbicīds uzrāda, kad viengadīgās nezāles ir agrīnā attīstības stadijā.

LIETOŠANAS LAIKS UN DEVAS
Ziemas kviešu, rudzu, tritikāles sējumos Huzārs Aktīvs OD 417 s.k. jālieto pavasarī pēc veģetācijas atjaunošanās, kad sadīgušas pavasarī dīgstošās nezāles. Lietošanas laiks graudaugos ir no 3 lapu stadijas līdz otrā mezgla attīstības stadijai (AS 13 – 32).Optimālais apstrādes laiks viendīgļlapju nezālēs augstas herbicīda efektivitātes sasniegšanai, kad nezāles vēl nav pāraugušas – līdz cerošanas fāzes beigām (AS 29).Ļoti svarīgi tas ir rudzusmilgas un citu viendīgļlapju nezāļu apkarošanai – ja šīs nezāles ir jau sākušas stiebrot, tad herbicīda efektivitāte stipri samazinās.
Deva ir 0,75 – 1,0 l/ha.

Ļoti laba iedarbība (95-100%) ar devu 0,75 l/ha:
Aireņu sugas (Lolium spp.)
Rudzusmilga, parastā (Apera spica-venti)
Balanda, baltā (Chenopodium album)
Gandrene, sīkā (Geranium pusillum)
Gaurs, tīruma (Spergula arvensis)
Grābeklīšu sugas (Erodium spp.)
Ilzīte, tīruma (Anthemis arvensis)
Krustaiņu sugas (Senecio spp.)
Kumelīšu sugas (Matricaria spp.)
Madara, ķeraiņu (Galium aparine)
Magoņu sugas (Papaver spp.)
Naudulis, tīruma (Thlaspi arvense)
Neaizmirstulīte, tīruma (Myosotis arvensis)
Panātre, sārtā (Lamium purpureum)
Panātre, skaujošā (Lamium amplexicaule)
Pašizsējošais rapsis (Brassica napus)
Pērkone, tīruma (Raphanus raphanistrum)
Plikstiņš, ganu (Capsella bursa-pastoris)
Rudzupuķe, parastā (Centaurea cyanus)
Sinepe, baltā (Sinapis alba)
Sūreņu sugas (Polygonum spp.)
Usne, tīruma (Cirsium arvense)
Vējgriķis, dārza (Polygonum convolvulus)
Virza, parastā (Stellaria media)
Zvēre, tīruma (Sinapis arvensis)
 
Ļoti laba iedarbība (95-100%) ar devu 1,0 l/ha:
Matuzāle, ārstniecības (Fumaria officinalis)
Skareņu sugas (Poa spp.)
 
Laba iedarbība (75-95%) ar devu 0,75 l/ha:
Matuzāle, ārstniecības (Fumaria officinalis)
Smalkžodzene, parastā (Descurainia sophia)
Vanagvīķis (Vicia cracca)
Veroniku sugas (Veronica spp.)
Vijolīšu sugas (Viola spp.)
Zilausis, tīruma (Delphinium consolida)
Skareņu sugas (Poa spp.).
 
Augstāko devu ir ieteicams lietot, ja stiebrzāles ir tuvu cerošanas fāzes beigām, ķeraiņu madara ir garāka par 10 cm, rudzupuķei rozetē ir vairāk kā 10 lapas, bet pirms sācis
veidoties stublājs, kā arī, ja herbicīda lietošanas laikā ir pazemināta gaisa temperatūra.Lai ierobežotu skarenes, ieteicamā deva ir 1,0 l/ha.
Piezīme!
- Huzāram Aktīvs OD 417 s.k. nav jāpievieno virsmas aktīvā viela, jo OD ir speciāla formulācija, kas jau satur virsmas aktīvas vielas.
- Preparātu nepielietot graudaugos ar tauriņziežu pasēju.
Preparāts nav selektīvs ziemas miežu sējumos.
- Svarīgi ir izvairīties no darba šķidruma nokļūšanas uz blakus augošām kultūrām.
- Herbicīdu nedrīkst lietot, ja kultūraugi ir stresa novārdzināti, piemēram, sausums,pārmērīgs mitrums, slimību vai kaitēkļu invāzija, barības elementu trūkums, augsnes
sablietējums, vāja sakņu sistēma.
- Izvairieties no smidzinājuma pārklājumiem, kā arī smidzināšanas laikā no traktora apstāšanās.
 
Darba šķidruma patēriņš: 200-300 l/ha
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1
Bezlietus periods: 2 stundas
Gaisa temperatūra apstrādes laikā: minimums +5° C līdz maksimums + 25ºC,optimāli sākot ar + 12ºC.
Piezīme. Smidzināšana ir droša blakus kultūrām, ja starp apstrādāto lauku un blakus lauku piemēro 5 m aizsargjoslu
 
PRETREZISTENCES STRATĒĢIJA
Lai samazinātu rezistences veidošanās risku rudzusmilgai pret sulfonilurīnvielu grupas herbicīdiem:
- nelietot samazinātas herbicīda devas;
- herbicīds jālieto stingri ieteiktajos laikos, it īpaši pievēršot uzmanību, lai viendīgļlapju nezāles būtu optimālā attīstības stadijā – līdz cerošanas fāzes beigām (AS 29), bet ne stiebrošanas fāzē;
- Huzārs Aktīvs OD 417 s.k. nelietot tvertnes maisījumā vai arī programmā ar citiem sulfonilurīnvielu grupas herbicīdiem, kuri ir AHL inhibitori, (piem. Atribūts 70 š.g.,Monitors d.g.), kā vienīgo ķīmisko līdzekli viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai augsekā;
- ja tajā pašā sezonā ir nepieciešams veikt atkārtotu apstrādi rudzusmilgas ierobežošanai, tad ieteicams izvēlēties citas iedarbības grupas herbicīdus (ne AHL inhibitorus), piemēram, Puma Universāls 069 e.k.
 
AUGSEKA
Preparāts ātri sadalās augsnē (mikrobioloģiskā degradācija) un neatstāj ietekmi uz nākošā gadā audzējamiem kultūraugiem.Ja nepieciešams pārsēt tīrumu, kas apstrādāts ar Huzārs Aktīvs OD 417 s.k., pēc pāraršanas var sēt kukurūzu, vasaras kviešus, vasaras miežus, stādīt kartupeļus,nedrīkst sēt lucernu un āboliņu.Ja veģetācijas periodā ir bijuši ļoti sausi laika apstākļi un laika periodā pēc herbicīda smidzināšanas līdz eļļas rapša, baltās sinepes sējai nokrišņu summa ir bijusi mazāka par 100 mm, tad ir ieteicama augsnes aršana pirms šo pēckultūru sējas rudenī. Ja nokrišņu summa ir bijusi lielāka par 100 mm, tad eļļas rapsi, balto sinepi var sēt bez iepriekšējas augsnes uzaršanas. Atsevišķos gadījumos ir iespējama neliela lapu hloroze šīm pēckultūrām, kas ātri pāriet un būtisku ietekmi uz tālāku augu augšanu un attīstību neatstāj.
 
DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA UN SMIDZINĀŠANA
- Pirms lietošanas, sakratīt kannu, jo herbicīdam var būt izveidojušās 2 fāzes OD formulācijas dēļ, kam nav sakara ar herbicīda efektivitāti.
- Piepildiet smidzinātāja tvertni ar ūdeni līdz ½.
- Ieslēdziet maisīšanas iekārtu un pielejiet nepieciešamo herbicīda daudzumu
- Piepildiet tvertni ar pārējo nepieciešamo ūdens daudzumu, turpinot strādāt
- Ir ieteicams darba šķidrumu izsmidzināt uzreiz pēc tā sagatavošanas.
- Pirms un pēc darba šķidruma sagatavošanas, smidzinātāja tvertne ir rūpīgi jāiztīra.
- Ja smidzināšanas laikā ir pārtraukumi, atsākoties darbam, šķidrums rūpīgi jāsamaisa.
 
Effective
Crops
Winter wheat
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.75 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Winter rye
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.75 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Spring rye
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.75 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Winter triticale
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.75 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Spring triticale
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.75 - 1
Preharvest Interval
-