Sūrenes
Polygonum spp.

Sūreņu dzimta (Polygonaceae) galvenokārt ir lakstaugu, reti krūmu dzimta. Raksturīgas veselas lapas, pie lapas pamata, saaugot pielapēm, veidojas turzīte. Ziedi ķekarveida, skarveida vai vārpveida ziedkopā. Apziednis vienkāršs, apziedņa lapas vienā vai divos gredzenos, to skaits 5 vai 6. Auglis - riekstiņš. Pasaulē zināmas ap 1100 sugas, izplatītas ziemeļu puslodes mērenā klimata joslā. Latvijā ap 45 sugas, no tām apmēram 20 ir reti, vienu vai dažas reizes konstatēti ievazāti (adventīvi) augi vai kultūrbēgļi. Vairākums Latvijā pastāvīgi sastopamo savvaļas floras sugu ir diezgan biežas sausās nezālienēs, dažādās pļavās un ūdens piekrastē.