InputReģistrācija iztecējusi
BAYER - Fungicīds
0266

Iedarbība.
Input ir sistēmas iedarbības fungicīds, kas iedarbojas uz stiebra pamatnes, lapu un vārpu slimībām ziemas un vasaras kviešos, ziemas un vasaras miežos,rudzos, ziemas un vasaras tritikālē.Preparātam piemīt kā aizsargājošas īpašības - lieto pirms slimības parādīšanās (pēc prognozes), tā arī ārstējošās īpašības - lieto parādoties slimības pirmajām
pazīmēm.
Input iedarbojas uz sekojošām slimībām:
Ziemas un vasaras kviešos:
 stiebra pamatnes slimības
 acsveida plankumainība jeb stiebru lūšana (Pseudocercosporella
herpotrichoides)
o sakņu puves (Fusarium spp.)
 lapu slimības:
 kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici)
 kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum)
 kviešu lapu dzeltenplankumainība (Pyrenophora tritici repentis)
 graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)
 brūnā rūsa (Puccinia recondita)
vārpu slimības:
 vārpu fuzarioze (Fusarium spp)
 kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum)
 graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)

Ziemas un vasaras miežos:
 stiebra pamatnes slimības:
 acsveida plankumainība jeb stiebru lūšana (Pseudocercosporella herpotrichoides)
 sakņu puves (Fusarium spp.)
 lapu slimības:
 graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)
 pundurrūsa (Puccinia hordei)
 miežu lapu tīklplankumainība (Pyrenophora teres)
 stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis)
 vārpu slimības:
 vārpu fuzarioze (Fusarium spp)
 graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)

Rudzos:
 lapu slimības:
 stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis)
 brūnā rūsa (Puccinia recondita)
 vārpu slimības:
 vārpu fuzarioze (Fusarium spp.)

Ziemas un vasaras tritikālē:
 stiebra pamatnes slimības:
 acsveida plankumainība jeb stiebru lūšana (Pseudocercosporella herpotrichoides)
 sakņu puves (Fusarium spp.)
 lapu slimības:
 kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici)
 kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum)
 kviešu lapu dzeltenplankumainība (Pyrenophora tritici repentis)
 graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)
 stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis)
 brūnā rūsa (Puccinia recondita)
 vārpu slimības:
 vārpu fuzarioze (Fusarium spp.)
 kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum)
 graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)

Input ar devu 0.8-1.0 l/ha labi ierobežo ( efektivitāte >80) šādas graudaugu slimības: graudzāļu miltrasu (Blumeria graminis), kviešu lapu pelēkplankumainību (Septoria tritici), brūno rūsu (Puccinia recondita), miežu lapu tīklplankumainību (Pyrenophora teres), pundurrūsu (Puccinia hordei), stiebrzāļu gredzenplankumainību (Rhynchosporium secalis), kviešu lapu
dzeltenplankumainību (Pyrenophora tritici-repentis), sakņu puves (Fusarium spp.), stiebru lūšanu (Pseudocercosporella herpotrichoides) ( mieži, tritikāle) un vārpu fuzariozi (Fusarium spp.) ar devu 0.8-1.0 l/ha vidēji ierobežo (efektivitāte 60-80%) – kviešu plēkšņu plankumainību (Septoria nodorum), stiebru lūšanu (Pseudocercosporella herpotrichoides) ( kvieši).

Lietošanas laiks, devas.
Input deva ir 0,8 – 1,0 l/ha. Stiebru lūšanas, sakņu puves un vārpu fuzariozes ierobežošanai graudaugu sējumos Input deva ir 1.0 l/ha.

Lietošanas laiks:
 stiebra pamatnes slimību kontrolei graudaugu stiebrošanas fāzes sākumā līdz otrā mezgla attīstības stadijai (AS 30-32). Lietojot agrākā vai vēlākā attīstības stadijā, stiebra pamatnes slimības netiks labi kontrolētas.- lapu slimību kontrolei parādoties pirmajām slimības pazīmēm. Kviešu,rudzu un tritikāles sējumos sākot ar graudaugu stiebrošanas fāzes
sākumu līdz graudaugu ziedēšanas beigām (AS 30-69), miežu sējumos,sākot ar graudaugu stiebrošanas fāzes sākumu līdz graudaugu ziedēšanas sākumam (AS 30-61) - vārpu slimību kontrolei parādoties pirmajām slimības pazīmēm. Kviešu,rudzu un tritikāles sējumos sākot ar graudaugu vārpošanas fāzes sākumu līdz graudaugu ziedēšanas beigām (AS 51-69), miežu sējumos sākot ar graudaugu vārpošanas fāzes sākumu līdz graudaugu ziedēšanas sākumam (AS 51-61). Lai maksimāli efektīvi kontrolētu vārpu fuzariozi,ieteicams apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot ar vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām kviešu, rudzu un tritikāles sējumos (AS 59-69) un miežu sējumos sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes sākumam (AS 59-61).

Piezīme
Minimālā gaisa temperatūra dienas laikā, kad tiek veikta apstrāde,miltrasas un stiebra pamatnes slimību kontrolei +5°C, p ārējo lapu slimību kontrolei +12°C.

Iedarbības laiks
Iedarbības laika garums atkarīgs galvenokārt no slimību intensitātes, lietotās devas un smidzinājuma kvalitātes. Input iedarbības laiks ir vismaz trīs līdz četras nedēļas ilgs periods.
Ja Input tiks lietots kā vienīgais fungicīds, ieteicams lietot augstāko devu, lai iedarbības laiks būtu maksimāli garš.

Maksimālais apstrāžu skaits: 1 reize
Optimālais darba šķidruma daudzums: 200-400 l/ha.
Bezlietus periods: 30 minūtes
Nogaidīšanas laiks: 35 dienas

 

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Vasaras kvieši30 - 610.8 - 135
Vasaras mieži30 - 610.8 - 135
Vasaras rudzi30 - 610.8 - 135
Vasaras tritikāle30 - 610.8 - 135
Ziemas kvieši30 - 610.8 - 135
Ziemas mieži30 - 610.8 - 135
Ziemas rudzi30 - 610.8 - 135
Ziemas tritikāle30 - 610.8 - 135