Maredo 125 SCRegistered until: 2021 M05 15
ADAMA - Fungicīds
0373

Sistēmas iedarbības ārstējošs un aizsargājošs fungicīds lapu un vārpu slimību apkarošanai un ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu, tritikāles, auzu, cukurbiešu un galda biešu sējumos.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Maredo 125 SC ir plaša spektra sistēmas iedarbības fungicīds lapu un vārpu slimību ierobežošanai graudaugu sējumos, kā arī lapu slimību ierobežošanai cukurbiešu un galda biešu sējumos. Maredo 125 SC darbīgā viela – epoksikonazols pieder triazolu grupai. Tam piemīt kā aizsargājošas īpašības - lieto pirms slimības parādīšanās (pēc prognozes), tā arī ārstējošas īpašības – lieto, parādoties slimības pirmajām pazīmēm.

Graudaugu sējumos Maredo 125 SC efektīvi kontrolē kviešu plēkšņu plankumainību (Septoria nodorum), kviešu lapu pelēkplankumainību (Septoria tritici), rūsas (Puccinia spp.), kviešu lapu dzeltenplankumainību (Drechslera tritici-repentis), miltrasu (Blumeria graminis), miežu lapu tīklplankumainību (Pyrenophora teres), stiebrzāļu gredzenplankumainību (Rhynchosporium secalis). Novērojama blakus iedarbība uz sakņu kakla puvi (Pseudocercosporella herpotrichoides) un vārpu fuzariozi (Fusarium spp.).
Cukurbiešu un galda biešu sējumos Maredo 125 SC efektīvi kontrolē biešu sarmplankumainību (Ramularia betae), biešu lapu sīkplankumainību (Cercospora beticola), biešu miltrasu (Erysiphe betae), biešu rūsu (Uromyces betae). Augstāka slimību kontroles efektivitāte ir sasniedzama, ja gaisa temperatūra ir ap +20 C.
Lai sasniegtu potenciāli augstāko iedarbības efektivitāti, Maredo 125 SC ieteicams lietot augu inficēšanās sākumā.

Optimālā Maredo 125 SC deva ir 0.5-1.0 L/ha. Ar augstāko devu Maredo 125 SC nodrošina 3-4 nedēļu ilgu aizsardzību atkarībā no augu augšanas un infekcijas intensitātes.

Piezīme.
Lai aizsargātu blakus laukos augošās kultūras un ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 1 m aizsargjoslu līdz blakus laukam. Lietojot ieteiktajās devās, Maredo 125 SC nav fitotoksisks. Veicot apstrādi kultūraugiem nelabvēlīgos laika apstākļos (zems relatīvais gaisa mitrums, gaisa t zem +12 C vai virs 25 C), iespējama lapu viegla dzeltēšana - hloroze, kas vēlāk izzūd, neietekmējot ražas iznākumu.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Cukurbietes0 - 00.5 - 128
Galda bietes0 - 00.5 - 0.7528
Vasaras auzas30 - 610.5 - 135
Vasaras kvieši30 - 650.5 - 135
Vasaras mieži32 - 650.5 - 135
Vasaras rudzi30 - 650.5 - 135
Vasaras tritikāle30 - 650.5 - 135
Ziemas auzas30 - 610.5 - 135
Ziemas kvieši30 - 650.5 - 135
Ziemas mieži32 - 650.5 - 135
Ziemas rudzi30 - 650.5 - 135
Ziemas tritikāle30 - 650.5 - 135