NicoganReģistrācija iztecējusi
ADAMA - Herbicīds
0413

Nicogan ir sistēmas iedarbības selektīvs herbicīds īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu apkarošanai kukurūzas sējumos.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA
Nicogan ir sistēmas iedarbības sulfonilurīnvielas grupas selektīvs herbicīds īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu apkarošanai kukurūzas sējumos.

IEDARBĪBAS VEIDS
Nicogan ir sistēmas iedarbības herbicīds, kas satur darbīgo vielu nikosulfuronu. Nikosulfuronu nezāles uzņem caur lapām, kā arī caur sakņu sistēmu, un tālāk sistēmiski pa vadaudiem tas nokļūst līdz saknēm un pārējām auga daļām. Nikosulfurons aptur neaizvietojamo aminoskābju veidošanos, kas aptur šūnu dalīšanos un auga augšanu, tāpēc augi aiziet bojā. Nezāļu augšana tiek apstādināta uzreiz pēc preparāta izsmidzināšanas. Pirmos preparāta iedarbības simptomus uz nezālēm var novērot pēc 10-14 dienām pēc izsmidzināšanas, bet pilnīga nezāļu atmiršana notiek 3-4 nedēļu laikā. Augstākā efektivitāte tiek novērota optimālos augsnes mitruma apstākļos un siltā laikā, kad notiek nezāļu intensīva augšana.

LIETOŠANA
Nicogan smidzināšana veicama kukurūzas 2-8 lapu stadijā. Labākie rezultāti sasniedzami, lietojot preparātu tad, kad nezāles ir mazas (2-3 īstas lapas), aktīvi augošas. Optimālais lietošanas laiks, ierobežojot ložņu vārpatu, ir tās 3-5 lapu stadijā (vārpata apmēram 15-20 cm gara).
Nicogan var smidzināt dažādos variantos:
1. variants: Ja ir plānota viena apstrāde sezonā, tad pret plašu nezāļu spektru labākais izsmidzināšanas laiks, kad kukurūza ir 4-6 lapu stadijā, ar pilnu devu 1,5 l/ha.
2. variants: Dalītā smidzināšana. Dalītajā smidzināšanā tiek nodrošināta labāka preparāta iedarbība, jo efektīvāk tiek veikta no jauna dīgstošo nezāļu kontrole. Pirmo apstrādi veic, ja kukurūzai ir 3-4 lapas, lietojot devu 1,0 l/ha.
Otro apstrādi veic pēc 10-14 dienām, kad dīgst jaunās nezāles, lietojot devu 0,5 l/ha,

Nogaidīšanas laiks: 40 dienas.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize, dalītā apstrādē – 2 reizes.

Piezīmes
- Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem kultūraugiem.
- Dažu kukurūzas hibrīdu šķirnes var būt jutīgas pret herbicīdu. Tas var izraisīt kukurūzas dzeltēšanu, kas ir pārejoša un var ilgt 1-2 nedēļas, neatstājot negatīvu ietekmi uz ražu.
- Apstrādi ar Nicogan nav ieteicams veikt, ja ir nelabvēlīgi apstākļi kukurūzas augšanai, ko izraisījušas salnas, sausums, kaitēkļu bojājumi.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Kukurūza0 - 00.5 - 1.540