Osiris StarReģistrācija iztecējusi
BASF - Fungicīds
0456

Preparāta apraksts
Osiris Star ir sistēmas iedarbības fungicīds, kas nodrošina labu un vidēju efektivitāti pret vairumu plašāk izplatīto graudaugu slimību. Tas satur divas darbīgās vielas – epoksikonazolu un metkonazolu, kuras abas pieder fungicīdu triazolu grupai. Osiris Star bloķē ergosterolu sintēzi, līdz ar to notiek nefunkcionējošo sterolu akumulēšanās, kas izraisa šūnas membrānas bojājumus.
Osiris Star piemīt laba efektivitāte pret plankumainību, ko ierosina Septoria tritici un pret dzelteno rūsu Puccinia striiformis un vidēja efektivitāte pret lapu plankumainībām, ko ierosina Pyrenophora tritici-repentis, Pyrenophora teres un Rhynchosporium secalis.
Efektivitāte ir atkarīga no slimības ierosinātāja, tās intensitātes, laika apstākļiem un kultūrauga attīstības stadijas. Osiris Star ar devu 1,33 l/ha aizsargā graudaugus no slimībām līdz 3 – 5 nedēļām pēc apstrādes.
Osiris Star iekļūšana augā notiek ļoti strauji – 1/2 līdz 1 stundas laikā pēc apstrādes. Efektivitāte ir augstāka pie lielāka gaisa mitruma. Osiris Star ir ļoti selektīvs fungicīds, kas neatstāj negatīvu ietekmi uz augu attīstību. Tikai ļoti retos gadījumos ir novēroti nelieli kultūraugu bojājumi (lapu galiņu brūnēšana), taču tas neatstāj ietekmi uz ražu. Neskatoties uz to, nav ieteicams lietot Osiris Star ļoti sausos, karstos laika apstākļos un spilgtā saulē. Ieteicams izvairīties no apstrādes, ja augi cieš no stresa, ko ierosinājis sausums, herbicīdu apstrāde utml.
Osiris Star lietojams, parādoties slimību pirmajām pazīmēm. Ziemas kviešu, vasaras kviešu, rudzu un tritikāles sējumos lietojams sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40-69) un ziemas miežu un vasaras miežu sējumos lietojams sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 40-59).
Apstrādi ar Osiris Star var veikt kā vienreizēju smidzinājumu ar devu 1,33 l/ha vai lietot dalīto devu (2 x 0,66 l/ha) ar 21 dienas intervālu atkarībā no mērķa – kuru slimību ierobežošanai apstrāde tiek veikta.

Piezīmes. Nepieļaut nokļūšanu uz blakus kultūrām. Osiris Star var izsaukt bojājumus divdīgļlapju augiem
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā visām kultūrām: 1 reize ar pilnu devu 1.33 l/ha, vai dalīta apstrāde ar kopējo devu 1.33 l/ha.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Vasaras kvieši51 - 691.33 - 1.3335
Vasaras mieži51 - 591.33 - 1.3335
Vasaras rudzi51 - 691.33 - 1.3335
Vasaras tritikāle51 - 691.33 - 1.3335
Ziemas kvieši51 - 691.33 - 1.3335
Ziemas mieži51 - 591.33 - 1.3335
Ziemas rudzi51 - 691.33 - 1.3335
Ziemas tritikāle51 - 691.33 - 1.3335