Switch 62.5 WGReģistrācija iztecējusi
SYNGENTA - Fungicīds
0244

Sistēmas un pieskares iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai tomātu, paprikas un baklažānu stādījumos segtās platībās, gurķu, kabaču un cukīni sējumos un stādījumos atklātā laukā un segtās platībās, zemeņu, aveņu, kazeņu stādījumos atklātā laukā un segtās platībās, krāšņumaugu sējumos un stādījumos atklātā laukā un segtās platībās, ķirbju un meloņu stādījumos atklātā laukā, salātu un endīviju sējumos un stādījumos atklātā laukā un segtās platībās, burkānu, sakņu pētersīļu, melnsaknes, pastinaku, galda biešu, mārrutku, seleriju (sakņu), sīpolu, šalotes un ķiploku sējumos un stādījumos atklātā laukā, zirņu, pupu un pupiņu sējumos un stādījumos svaigam patēriņam un graudiem, skuju kokiem, lapu kokiem un dekoratīvajiem krūmiem kokaudzētavās, kā arī zālienā golfa laukumā.

Preparāta apraksts
Switch 62.5 WG ir sistēmas un pieskares iedarbības fungicīds, kas sastāv no divām ļoti iedarbīgām sastāvdaļām ar atšķirīgu iedarbības veidu pret Botrytis cinerea ierosinātāju. Tāpat tie uzrāda labu iedarbību arī pret vairākiem citiem patogēniem no Ascomycetes un Deuteromycetes klasēm.
Ciprodinils iejaucas sēnes dzīves ciklā, galvenokārt, iekļūšanas procesa laikā un micēlija augšanas laikā auga audos. Pa augu tas pārvietojas akropetāli un translamināri – nenotiek bazipetālā pārvietošanās. Ciprodinilam nav krustiskā rezistence ar cita iedarbības veida fungicīdiem, piemēram, tas kontrolē populācijas, kas rezistentas pret triazoliem, dikarboksimīdiem, morfolīniem, mankocebu, prohlorazu.
Fludioksonils kavē konidiālo dīgšanu un nomāc Botrytis cinerea un Monilinia fructicola dīgļstobru un micēlija augšanu. Tas kavē sēnes proteīna kinēzi. Fludioksonila iekļūšana augā ir ierobežota, jo tas ir pieskares iedarbības fungicīds. 

Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

Bezlietus periods: 2 stundas.

Darba šķidruma patēriņš:  Darba šķidruma patēriņš: tomātiem, paprikai un baklažāniem (segtās platībās) – 500-1500 l/ha, gurķiem, kabačiem un cukini (atklātā laukā un segtās platībās) – 400-1500 l/ha, zemenēm, avenēm,  kazenēm (atklātā laukā un segtās platībās) – 500-1500 l/ha, krāšņumaugiem (atklātā laukā un segtās platībās) – 400-800 l/ha, ķirbjiem (atklātā laukā) - 400-1500 l/ha, salātiem, endīvijām (atklātā laukā un segtās platībās) – 400-600 l/ha, burkāniem, sakņu pētersīļiem, melnsaknei, pastinakiem, galda bietēm, mārrutkiem, selerijām (sakņu), sīpoliem, šalotēm, ķiplokiem, zirņiem, pupām, pupiņām (atklātā laukā) – 400-800 l/ha.

Darba šķidruma sagatavošana
Smidzinātāja tvertni  uzpilda ar  1/3 no paredzētā ūdens daudzuma un ieslēdz maisītāju. Lietojiet tikai tīru ūdeni. Pievieno paredzēto preparāta daudzumu un, nepārtraucot maisīšanu, turpina tvertnes uzpildīšanu. Ja Switch 62.5 WG lieto tvertnes maisījumā ar citu pesticīdu, tad Switch 62.5 WG ūdenim pievieno pirmo un tikai, kad tas izšķīdis, pievieno otru pesticīdu. Nepārtrauc darba šķidruma maisīšanu arī smidzināšanas  laikā, lai darba šķidrums visu laiku būtu viendabīgas suspensijas veidā. 

Rezistences veidošanās riska ierobežošana
Switch 62.5 WG satur divas darbīgās vielas - ciprodinilu, kurš pieder anilīnopirimidīnu ķīmiskajai klasei ( FRAC kods 9) un fludioksonilu, kurš pieder fenilpirolu ķīmiskajai klasei (FRAC kods 12). 
Abām vielām nepastāv krusteniskās rezistences risks ar citu ķīmisko grupu vielām, līdz ar to iespēja veidoties rezistencei, lietojot Switch 62.5 WG ir zemāka, nekā lietojot preparātus, kuru sastāvā ir tikai viena no šīm vielām.

Kultūraugu izturība
Lietojot saskaņā ar rekomendācijām, Switch 62.5 WG ir drošs šādiem krāšņumaugiem – neļķēm, krizantēmām, ciklamenēm, gerberām, Ficus benjamina, hortensijām, Primula acaulis, rozēm, ģipsofilai un atraitnītēm. Atkārtotas apstrādes ar Switch 62.5 WG var izsaukt bojājumus anemonēm, begonijām, kalanhojām lizantēm. Nav ieteicams lietot Exacum affine, pelargonijām, sanpaulijām un balzamīnēm.
Pirms Switch 62.5 lietošanas krāšņumaugiem, vienmēr ieteicams veikt smidzinājumu nelielā platībā vai pāris augiem, lai pārliecinātos, ka preparāts ir tiem drošs.

Savietojamība
Switch 62.5 WG ir lietojams tvertnes maisījumos ar visiem biežāk lietotajiem  insekticīdiem un fungicīdiem. Neskaidrību gadījumos vienmēr ieteicams preparātu saderību noskaidrot  firmu pārstāvniecībās.

Tukšais iepakojums
Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to tūlīt izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. Izbirušu preparātu vai saindētu augsnes slāni norok, ievieto speciāli marķētā konteinerā un ziņo attiecīgai Reģionālajai vides pārvaldei.

Vides aizsardzības prasības
Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu, netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpņu un ūdensteču tuvumā, izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.
Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot rekomendācijas „Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā”.

Uzglabāšanas nosacījumi
Preparātu uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā, labi ventilējamā noliktavā. Uzglabāšanas to no -10o līdz +35oC.

Derīguma termiņš 
2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Avenes0 - 01 - 17
Baklažāns0 - 01 - 13
Burkāni0 - 01 - 114
Cukīni0 - 01 - 13
Endīvija0 - 00.6 - 0.67
Gurķi0 - 01 - 13
Kazenes0 - 01 - 17
Lopbarības bietes0 - 01 - 114
Melone0 - 01 - 13
Mārrutki0 - 01 - 114
Parastais ķirbis, tumšzaļais kabacis0 - 01 - 13
Pastinaks0 - 01 - 114
Pupas0 - 01 - 114
Pupas0 - 01 - 114
Pupas0 - 01 - 114
Pētersīlis0 - 01 - 114
Pētersīlis0 - 01 - 114
Saldā paprika0 - 01 - 13
Salāti0 - 00.6 - 0.67
Selerija0 - 01 - 114
Sīpoli0 - 01 - 114
Tomāti0 - 01 - 13
Zemenes0 - 01 - 17
Zirņi0 - 01 - 114
Ķirbis0 - 01 - 13