TilmorRegistered until: 2020 M05 11
BAYER - Fungicīds
0353

Iedarbība.

Tilmor ir plaša spektra sistēmas iedarbības fungicīds lapu un stublāju slimību apkarošanai un izplatības ierobežošanai ziemas un vasaras rapsī.Preparātam piemīt kā aizsargājošas īpašības - lieto pirms slimības parādīšanās (profilaktiski), tā arī ārstējošās īpašības - lieto parādoties slimības pirmajām pazīmēm.

Lietošana.
Tilmor lieto pret šādām slimībām:
 krustziežu sausā puve (Phoma lingam)
 krustziežu sausplankumainība (Alternaria brassicae)
 baltā puve (Sclerotinia sclerotiorum)
 krustziežu gaišplankumainība (Pyrenopeziza brassicae)
 pelēkā puve (Botrytis cinerea)

Lietošanas laiks, devas.
- Pret krustziežu sauso puvi ziemas rapsi apsmidzināt rudenī, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot no rapša četru lapu stadijas (AS 14).Deva 0,8 – 1,2 l/ha. Augstāko devu ieteicams lietot slimības augsta riska gadījumā (mitri laika apstākĜi – labvēlīgi slimības izplatībai, augu seka ar mazāku intervālu kā 4 gadi starp rapša audzēšanu, ieĦēmīga šėirne).
Lai pastiprinātu iedarbību uz sauso puvi, ir iespējams veikt atkārtotu apstrādi pavasarī, kad rapsis ir sākot no stublāja veidošanās (izveidojušies 5 starpmezglu posmi) fāzes beigām līdz ziedpumpuru attīstības fāzes vidum (AS 39-55), kad augi ir 30 – 50 cm augsti, deva šajā apstrādē ir 1,0 l/ha. Vasaras rapsi apsmidzināt parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot no rapša cetru lapu stadijas līdz zie dpumpuru attīstības fāzes vidum ( AS 14- 55). Deva 1.0 l/ha.
- Pret krustziežu gaišplankumainību apsmidzināt parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot no rapša četru lapu stadijas (ziemas rapsim jau rudenī) līdz ziedēšanas sākumam (AS 14-60). Deva 0,8 – 1,0 l/ha
- Pret krustziežu sausplankumainību apsmidzināt parādoties slimības pirmajām pazīmēm sākot no rapša četru lapu stadijas (ziemas rapsim jau rudenī) līdz ziedlapiĦu nobiršanas sākumam (AS 14-60).Deva 0,8 – 1,0 l/ha. Galvenā sausplankumainības ierobežošana ir apstrāde ziedēšanas laikā (AS 62-65), lai kontrolētu slimības izplatību uz pāksteĦiem.
- Pret balto puvi un pelēko puvi apsmidzināt rapša ziedēšanas sākumā - pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapiĦu nobiršanai (AS 62-65). Deva 1,0 l/ha

Darba šėidruma patēriĦš: 200-400 l/ha, atkarībā no zelmeĦa augstuma.
Maksimālais apstrāžu skaits augšanas periodā: 2 reizes
Nogaidīšanas laiks: 56 dienas

Minimālā gaisa temperatūra smidzināšanas laikā: + 12°C, lai būtu iedarbība uz slimībām.

Piezīmes:
 Rudenī veikts smidzinājums 4 līdz 8 lapu stadijā pret slimībām uzlabo  kultūrauga ziemcietību.
 Lietojot Tilmor rudenī ziemas rapša sējumos, kad ir salnu periods, rapša lapas var krāsoties violetā krāsā, kas vēlāk izzūd, neietekmējot augu pārziemošanu un ražu.

Darba šėidruma sagatavošana.
Uzsākot darbu, rūpīgi iztīriet smidzinātāja iekārtu. Smidzinātāja tvertnē iepildiet 1/2 no vajadzīgā ūdens daudzuma. Saskalojiet preparātu. Ieslēdziet maisītāju un pievienojiet nepieciešamo preparāta daudzumu. Nepārtraucot maisīšanu, pievienojiet pārējo ūdens daudzumu. Neizslēdziet maisītāju līdz darba beigām.Izlietojiet pagatavoto darba šėidrumu tūlīt pēc sagatavošanas.Iztukšoto iepakojumu izskalojiet ar ūdeni. Skalojamo ūdeni pievienojiet darba šėidrumam.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Vasaras rapsis14 - 550.8 - 1.256
Ziemas rapsis14 - 550.8 - 1.256