ZantaraReģistrācija iztecējusi
BAYER - Fungicīds
0374
Iedarbība
Fungicīds Zantara ir plaša spektra sistēmas iedarbības fungicīds lapu un vārpu slimību apkarošanai un izplatības ierobežošanai ziemas un vasaras kviešos, ziemas un vasaras miežos, rudzos un tritikālē.Preparātam piemīt kā aizsargājošas īpašības - lieto pirms slimības parādīšanās (profilaktiski), tā arī ārstējošās īpašības - lieto parādoties slimības pirmajām
pazīmēm.
Fungicīds Zantara satur divas darbīgās vielas:
– pilnīgi jaunu darbīgo vielu biksafēnu, kas pieder pie karboksamīdu klases un ir lokālas sitēmas iedarbības darbīgā viela; biksafēnam ir Ĝoti spēcīga efektivitāte uz kviešu lapu  elēkplankumainību un miežu lapu tīklplankumainību, bet uz pārējām slimībām ir laba efektivitāte
– tebukonazolu, kas ir triazolu grupas fungicīds ar sistēmas iedarbību un tirgū labi pazīstams kā fungicīds Folikūrs 250 e.ū.Apvienojot abas darbīgās vielas ir iegūta augstāka un spēcīgāka efektivitāte uz ekonomiski svarīgākajām graudaugu slimībām.Zantara iedarbojas uz sekojošām slimībām:

Ziemas un vasaras kviešos:
 lapu slimības:
kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici)
 kviešu plēkšĦu plankumainība (Leptosphaeria nodorum)
 kviešu lapu dzeltenplankumainība (Drecshlera tritici repentis)
 graudzāĜu miltrasa (Blumeria graminis)
 brūnā rūsa (Puccinia recondita)
 dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis)
 vārpu slimības:
 kviešu plēkšĦu plankumainība (Leptosphaeria nodorum)
 graudzāĜu miltrasa (Blumeria graminis)
 
Ziemas un vasaras miežos:
 lapu slimības:
 miežu lapu tīklplankumainība (Pyrenophora teres)
 graudzāĜu miltrasa (Blumeria graminis)
 pundurrūsa (Puccinia hordei )
 stiebrzāĜu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis)
 vārpu slimības:
 graudzāĜu miltrasa (Blumeria graminis)

Rudzos:
 lapu slimības:
 graudzāĜu miltrasa (Blumeria graminis)
 stiebrzāĜu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis)
 brūnā rūsa (Puccinia recondita)
 vārpu slimības:
 graudzāĜu miltrasa (Blumeria graminis)

Tritikālē:
 lapu slimības:
 kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici)
 kviešu plēkšĦu plankumainība (Leptosphaeria nodorum)
 kviešu lapu dzeltenplankumainība (Drecshlera tritici repentis)
 graudzāĜu miltrasa (Blumeria graminis)
 stiebrzāĜu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis)
 brūnā rūsa (Puccinia recondita)
 dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis)
 vārpu slimības:
 vārpu plēkšĦu plankumainība (Leptosphaeria nodorum)
 graudzāĜu miltrasa (Blumeria graminis)
 
Fungicīda Zantara devas:
0,9 – 1,2 l/ha – lapu un vārpu slimību kontrolei

Lietošanas laiks:
- lapu slimību kontrolei pirms pirmo slimības pazīmju parādīšanās vai vēlākais parādoties pirmajām slimības pazīmēm kviešu, rudzu un tritikāles sējumos sākot ar graudaugu stiebrošanas sākumu līdz graudaugu ziedēšanas beigām (AS 30-69), miežu sējumos sākot ar graudaugu cerošanas fāzes beigām līdz graudaugu ziedēšanas sākumam (AS 30-61)
- vārpu slimību kontrolei kviešu, rudzu un tritikāles sējumos sākot ar graudaugu vārpošanas fāzes sākumu līdz graudaugu ziedēšanas beigām (AS 51-69),
Miežu sējumos sākot ar graudaugu vārpošanas fāzes sākumu līdz graudaugu ziedēšanas sākumam (AS 51-61).Ja apstrāde ar Zantara tiek veikta ziemas kviešos, vasaras kviešos un
tritikālē, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 59-69), apstākĜos, kas ir labvēlīgi vārpu fuzariozes attīstībai un izplatībai, tad fungicīdam ir blakus ietekme uz vārpu fuzariozi (Fussarium spp., Monographella nivalis)
 
Iedarbības laiks
Iedarbības laika garums atkarīgs galvenokārt no slimību intensitātes, lietotās devas un smidzinājuma kvalitātes. Fungicīda Zantara iedarbības laiks ir vismaz trīs līdz četras nedēĜas ilgs periods.Ja Zantara tiks lietots kā vienīgais fungicīds, tad ieteikums ir lietot augstāko devu, lai iedarbības laiks būtu maksimāli garš.
Darba šėidruma patēriĦš: 200-400 l/ha.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2
Bezlietus periods: 1 stunda līdz augu lapas ir nožuvušas
Nogaidīšanas laiks: 35 dienas

Piezīmes
 Lai aizsargātu blakus laukos augošās kultūras un ar lietojumu nesaistītos augus,ievērot 1 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.
 Neveiciet apstrādi ar fungicīdu, ja augu lapas ir mitras.
CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Vasaras kvieši30 - 690.9 - 1.235
Vasaras mieži30 - 690.9 - 1.235
Vasaras rudzi30 - 690.9 - 1.235
Vasaras tritikāle30 - 690.9 - 1.235
Ziemas kvieši30 - 690.9 - 1.235
Ziemas mieži30 - 690.9 - 1.235
Ziemas rudzi30 - 690.9 - 1.235
Ziemas tritikāle30 - 690.9 - 1.235