Mankogal 80Registracija je istekla
Galenika - Fungicid
321-01-2461/2013-11

DELOVANJE:
Mankogal pripada grupi ditokarbamantnih fungicida. Na biohemijskom nivou delovanje mankozeba se zasniva na inaktiviranju grupe aminokiselina i enzima u ćelijama gljiva što dovodi do narušavanja metabolizma masti, disanja i proizvodnje ATP. Obzirom da deluje na više mesta u ćeliji gljive nije moguć razvoj rezistentnosti na ovaj preparat. Delovanje mankozeba je isključivo preventivno i zasniva se na sprečavanju kljijanja spora gljiva. Može se kombinovati sa sistemičnim fungicidima radi proširenja spektra delovanja i veće efikasnosti.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Meša se sa preparatima na bazi bakar-oksihlorida (Bakarni oksihlorid-50), metalaksila-M, cimoksanila, dimetomorfa, propamokarb-hidrohlorida (Balb) i difenokanazola (Sekvenca). Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije, bordovskom čorbom, sumporno krečnom čorbom, preparatima na bazi propargita i sredstvima za ishranu biljaka koja sadrže bor.

PRIMENA I NAPOMENE:
Mankozeb u svom sastavu sadrži izvesne količine mangana i cinka koji su važni mikroelementi uključeni u procese fotosinteze, pa se može reći da njegova primena ima posredan uticaj na pojačan intenzitet rasta biljaka. U toku jedne godine, na istoj površini može se primeniti najviše dva puta za kupus a za ostale namene tri puta.

CropsBBCHRegistracioni obrazacPeriod pre žetve
Apple trees11 - 110 - 021
Carrots10 - 492 - 27
Cherries11 - 110 - 021
Cherries69 - 710 - 021
Cucumbers10 - 892 - 214
Headed cabbage10 - 432 - 221
Pears11 - 110 - 021
Peppers10 - 892 - 214
Plums69 - 750 - 021
Potatoes0 - 02 - 2.514
Spring barley31 - 592 - 3.542
Spring wheat31 - 592 - 3.542
Strawberries11 - 132 - 221
Strawberries55 - 912 - 221
Tobacco0 - 02 - 2.521
Tomatoes0 - 02 - 2.514
Vines3 - 150 - 042
Winter barley31 - 592 - 3.542
Winter wheat31 - 592 - 3.542