Pegavost lista višnje
Blumeriella jaapii

Na gornjoj strani lista se pojavljuju male, crvenkastoljubičaste pege. Sa donje strane listova se mogu naći beličaste spore. U slučaju jake zaraze dolazi do opadanja listova.
Izazivač bolesti: Gljiva prezimljuje na opalom lišću na tlu. U proleće dolazi do infekcije drveća koje pušta nove mladice. Po vlažnom, toplom vremenu obrazuju se nove spore, koje uzrokuju novu infekciju tokom vegetativnog perioda. Usled toga izazivač se veoma brzo šir