Bravo 720 SCRegistracija je istekla
SYNGENTA - Fungicid
321-01-00919/ 2011-11

Bravo 720SC - Fungicid za suzbijanje uzročnika sušenja cvetova i grančica i mrke truleži cveta, mrke pegavosti lista na višnji, sive pegavosti lista na šećernoj repi i plamenjače na paradajzu, krastavcu i luku.

Primena: Koristi se u:
1) usevu   paradajza,   za   suzbijanje   plamenjače  (Phytophthora infestans), u kol. 1,5-2,0 I/ha (15-20 ml na 100 m²), tretiranjem kada se steknu povoljni uslovi za ostvarivanje zaraza;
2) usevu luka, za suzbijanje plamenjače  (Peronospora destructor), u kol.  1,5-2,0 I/ha (15-20 ml na 100 m²), tretiranjem kada se steknu povoljni uslovi za ostvarivanje zaraza;
3) zasadima višnje, za suzbijanje:
a)  sušenja  grančica i mrke truleži plodova (Monilia laxa), u kol. 1,5-2,0 I/ha (15-20 ml na 100 m²), tretiranjem od cvetnog balona do kraja cvetanja (faze 59-67 BBCH-skale);
b) šupljikavosti lista (Stigmina carpophila), u kol. 1,5-2,0 I/ha (15-20 ml na 100 m²), tretiranjem od precvetavanja do isteka karence (faza 69 BBCH-skale);

Hlorotalonil štiti zelenu masu na površini i ima isključivo kontaktno delovanje. Formulacija preparata Bravo 720 SC ima sposobnost odličnog vezivanja za voštanu prevlaku na listovima i sposobnost teškog ispiranja, pa je osigurano dugotrajnije delovanje i pri obilnijim padavinama, u odnosu na standardne kontaktne fungicide, pa i one sa istom aktivnom materijom.
Primena iz vazduhoplova je dozvoljena, pod uslovom da su površine koje se tretiraju udaljene najmanje 500 m od naselja, poljoprivrednih objekata (farmi), zasada šuma, voćnjaka i vinove loze, 200 m od vodozaštitnih zona i voda i da brzina vetra ne prelazi 2-3 m/s, s tim da se rubne zone (u širini 200-500 m) tretiraju sa zemlje.
Preparat se može mešati sa preparatima na bazi triazola. Kada se preparat meša sa WP ili WG formulacijama, prvo treba njih rastvoriti u malo vode, a zatim uz ostatak vode dodati Bravo 720 SC. Kada se preparat meša sa EC formulacijama potrebno je prvo rastvoriti Bravo 720 SC u prskalici a zatim dodati drugi preparat. Ne sme se mešati sa preparatima koji sadrže ulje. Pripremljenu količinu rastvora utrošiti odmah nakon pripreme.
Pored efikasnog suzbijanje plamenjače Bravo 720 SC ima dobro delovanje i na uzročnike crne pegavosti (Alternaria spp.), sive plesni (Botritis spp.), kao i širokog spektra drugih uzročnika oboljenja.

 

CropsBBCHRegistracioni obrazacPeriod pre žetve
Cherries59 - 691.5 - 214
Onions0 - 01.5 - 214
Tomatoes0 - 01.5 - 27