Kupusna sovica
Mamestra brassicae

Tragovi jedenja na listovima i prodiranje u biljku. Dolazi do zaprljanja česticama izmeta i do truljenja. Leptiri su sivo-smeđi sa talasastim linijama. Larve su na početku zelene, kasnije postaju tamnije.
Kupusna sovica se javlja u dve generacije. Polaganje jaja se vrši u maju/junu i od avgusta do septembra. Druga generacija prouzrokuje najveću štetu.
Od svih gusenica koje se hrane kupusom, kupusna sovica ima najveći potencijal. Gusenice mogu da dostignu dužinu do 5 cm. Kupusna sovica može da ošteti i druge kulture.