Mali kupusar
Pieris rapae

Crna šara na vrhu prednjih krila trouglasta. Tamne ljuspice sa donje strane krila su grupisanije nego kod dalmatinskog kupusara. Naš najčešći leptir, naseljava gotovo sva staništa, neretko u blizini ljudskih naselja i bašta. Čest širom Evrope.