Miner tačkastih mina
Phyllonorycter blancardella

Larve L1 (prvog), L2 (drugog) i L3 (trećeg stupnja) se hrane endofitno isisavajući sokove iz mezofila lista. U toku ishrane spoljni sloj sa naličja se odvaja od gornjeg tkiva. Larve L4 i L5 se hrane epifitno, parenhimskim tkivom unutar mine i kao posledica ovakovog načina ishrane uočavaju se beličaste tačke na licu lista. Mina ja sa naličja lista naborana.